การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 62

การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ไม่ใช่เรื่อที่พูดกันลอยๆ นะครับ  เรื่องนี้มีบอกไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559  ด้วย  การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ที่ระเบียบบอกไว้  ตามไปอ่านได้ที่นี่

และเนื่องจากว่าบทความนี้ได้นำมาเผยแพร่โดยการแก้ไขบทความให้เข้ากับยุคสมัย  อาจมีภาพประกอบบางภาพที่ไม่เข้ากับยุคสมัย  เช่นปีงบประมาณ  ท่านผู้อ่านก็ปรับใช้ให้ถูกต้องนะครับ

การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ก็คือตรวจสอบว่า  ผู้สูงอายุรายนี้  หรือผู้สูงอายุคนนี้ย้ายออกไปอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือยัง  ถ้าย้าย  ย้ายออกไปตอนไหน  ย้ายไปอยู่ที่ไหน  เพื่อที่เราจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เขาย้ายไป  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายนี้ด้วย  รวมทั้งแจ้งให้ผู้สูงอายุไปแจ้งลงทะเบียนกับที่ใหม่  เพื่อสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้ไม่ขาดช่วง  หรือตรวจสอบว่า  ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเราตายหรือยัง  เสียชีวิตหรือยัง  โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น อบต. จะตรวจสอบยากมาก  เพราะเราไม่มีสำนักทะเบียนไง  เราต้องไปตรวจสอบกับสำนักทะเบียนอำเภอ  แล้วก็อย่างที่เราชาว อบต.รู้ๆ กันอยู่  เวลาขอความอนุเคราะห์ไปทางอำเภอทีไรนี่…แม่งโคตะระยากเลย…อุ๊บบบ

อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบคือ  สัญชาติ  ครับ  อย่าคิดว่าคงไม่มีใครจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับ  เพราะล่าสุดที่กรมมีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนผิด  มีด้วยที่เลขนั้นไม่ใช่คนสัญชาติไทย  เพราะฉะนั้นระวังและตรวจสอบด้วยดีที่สุดครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำไปด้วยคือ  สอบถามว่า  ผู้สูงอายุท่านจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีใดในปีงบประมาณ 2562  ที่จะถึงนี้

1.รับโดยวิธีรับเงินสดด้วยตัวเอง  

2.รับโดยวิธีรับเงินสดโดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน  

3.โดยการรับผ่านการโอนเงินทางธนาคารบัญชีตัวเอง  

4.เป็นการรับแบบโอนเงินผ่านธนาคารด้วยบัญชีผู้รับมอบอำนาจ  

ถามและต้องมีแบบฟอร์มให้กรอกด้วยนะครับ

แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

ในระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ว่าฟอร์มแบบแสดงตนเป็นแบบไหน  แต่ละ อปท.ก็ต้องออกแบบเองว่าจะมีข้อมูลแบบไหนยังไงบ้าง  ที่นำมาให้ดูนี้เป็นประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ได้กรุณาให้มาเป็นตัวอย่าง  ขอขอบคุณไว้  ณ  ที่นี้ด้วย

แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามตัวอย่างนี้มีข้อมูลที่ต้องกรอกครบนะครับ  ตั้งแต่ชื่อที่อยู่ผู้สูงอายุ  ชื่อที่อยู่ผู้มาแสดงตัวแทน  ช่องระบุว่าจะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบไหน  และรับรองว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ  รวมถึงแจ้งไว้ด้วยว่า  การแสดงตนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งนี้  เป็นการแสดงตนประจำปีงบประมาณ  2562  เท่านั้น  ปีงบประมาณต่อๆ ไปท่านก็ต้องมาแสดงตนและแจ้งว่าจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบไหนกับเจ้าหน้าที่อีก

การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

อีกฉบับหนึ่งที่มีข้อมูลว่าจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบไหน  และมีการรับรองคุณสมบัติของตัวเอง  และบอกว่าการแสดงตนครั้งนี้เป็นการแสดงตนของปีงบ  2561  นี้เท่านั้น  อันนี้มอบให้กับผู้สูงอายุไป  ทางผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเขาจะได้จำได้  เผื่อเขาจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต  รายละเอียดดูได้ที่เฟชบุ๊คชมรมครับ

ถ้าผู้สูงอายุไม่มาแสดงตัวจะทำอย่างไร

อย่าคิดว่าไม่มีนะครับผู้สูงอายุไม่มาแสดงตน  อย่าคิดว่าผู้สูงอายุบอกอะไรก็ได้  บอกอะไรก็เชื่อ  มันจะมีทุกๆ ปีล่ะที่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่มาแสดงตน  หรือไม่ให้ญาติพี่น้องมาแสดงตนแทน  โดยเฉพาะกลุ่มที่รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร  เพราะกลุ่มนี้ส่วนมากจะไม่อยู่ในพื้นที่  ส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่พอเราถามไป  ถ้าเจอตัวก็จะบอกว่าไม่รู้มั่ง  ไม่ทราบมั่ง  มาแสดงตนแล้วมั่ง (เอ่ออ  อันนี้ทำไมไม่เห็นเอกสารวะ) สารพัดที่จะบอกกล่าวกับเราล่ะครับ  สรุปคือไม่มาแสดงตน

…..แล้วเราจะทำยังไง…..

ถ้าหากว่าผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุไม่มาแสดงตน  เราก็ทำการระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไว้ก่อนครับ  แล้วเวลาออกไปจ่ายเงินก็ฝากบอกญาติๆ เขาให้รับทราบ  รวมถึงฝากเป็นหนังสือด้วยอีกครั้งหนึ่ง (ผมเข้าใจว่าพวกเราทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแสดงตนแล้วในคราวแรก  ผมจึงใช้คำว่า  ฝากหนังสือไปอีกครั้งหนึ่ง)

เรื่องฝากหนังสือไปหา  เรื่องส่งคำพูดไปถึง  คงไม่ได้ทำให้ผู้สูงอายุที่ไม่มาแสดงตนมารับเงินภายในสามเดือนหรอกครับ  ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุมาหาเราที่  อปท.  หรือส่งญาติมาเจรจากับเราคงจะเป็นการที่ผู้สูงอายุท่านนั้นไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเอง  ดีไม่ดีผมว่าคงไม่ถึงสามเดือนล่ะมั้ง  แค่เดือนที่สองผมว่าเขาคงมาหาเราแล้วล่ะ  หรือท่านว่าไง

อย่าลืมนะครับ  เพื่อนพ้องน้องพี่  นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รักทุกท่าน  (ทั้งคนที่เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  และไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ)  อย่าลืมว่าในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้  (บางท่านเริ่มทำแล้วในเดือนนี้)  ท่านมีภารกิจจะต้องทำการตรวจสอบสถานะของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  แล้วก็อย่าลืมถามว่า  เขาต้องการรับเงินเบี้ยยังชีพแบบไหน  ที่สำคัญคือ  ทำแบบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้จะได้รู้สึกดี  ดี

กรณีศึกษา

ผู้สูงอายุคนหนึ่งเคยรับเงินเบี้ยยังชีพกับ  อบต.แห่งหนึ่งในภาคอีสาน  อยู่มาตุลาคมหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่  อบต.แห่งนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำรงสถานะว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่  พบว่าผู้สูงอายุท่านนี้ไม่มาแสดงตน  พอตรวจสอบประวัติการขอรับเงินเบี้ยยังชีพพบว่าใช้วิธีโอนเงินเข้าธนาคาร  เดือนต่อมาทาง  อบต.ไม่โอนเงินเข้าให้ผู้สูงอายุรายนี้  เดือนที่สามหลังจากที่มีการตรวจสอบสถานะผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เรื่องครับ  มีญาติของผู้สูงอายุท่านนี้มาหาและสอบถามสาเหตุที่เงินไม่เข้าบัญชี

ได้เรื่องสิครับ  เลยได้ทราบว่าผู้สูงอายุท่านนี้ได้เดินทางไปพักที่ต่างประเทศกับแฟนชาวต่างประเทศ  คาดว่าคงไม่กลับมาหรอก  ก็ทำเรื่องเรียกเงินคืนไป

อีกเคสหนึ่ง

ผู้สูงอายุท่านหนึ่งรับเงินเบี้ยยังชีพที่  อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสาน  แล้วท่านย้ายไปที่อีกจังหวัดหนึ่งตั้งแต่ปี  2558  (แต่ท่านไม่ได้ไปลงทะเบียนที่  อปท.แห่งใหม่)  ทั้งสอง  อปท.เพิ่งจะทราบเมื่อเดือนมิถุนายน  2561  ที่ผ่านมานี้เอง

ที่ทราบก็เพราะว่า  ผู้สูงอายุท่านนี้ท่านไปลงทะเบียนกับ  อปท.แห่งใหม่ที่ท่านได้ย้ายไปอยู่ครับ

อปท.ใหม่เลยประสานมา  อปท.เก่า  อปท.เก่าก็เลยทราบว่า  ที่ผ่านมา  นักพัฒน์โดนผู้นำหมู่บ้าน  ส.อบต.โกหกมาตลอดว่า  ผู้สูงอายุท่านนี้ยังไม่ย้ายออกไปไหน  ก็นักพัฒน์เล่นทำหนังสือส่งรายชื่อผู้รับเบี้ยไปให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองให้ว่ายังไม่ตาย  ยังไม่ย้าย  ดีนะที่เคสนี้ไม่มีการจ่ายซ้ำซ้อน  ถ้ามีละก็อานเลย

ที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยเป็นเคสเล็กๆ น้อยๆ ครับ  ส่วนมากถ้าเรางดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเขาจะมาหาเราทันทีครับ  เราก็จะได้สอบถามเหตุการณ์เรื่องราวความเป็นมาเป็นไป  ที่สำคัญอย่าลืมทำละกันครับ

[starbox]