ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 มีการร้องเรียนเกิดขึ้นแล้ว

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – ในวันนี้มีเคสเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับ  เป็นการรับลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมานี้เอง  ซึ่งหลายๆ ท่านยังงงอยู่  เนื่องจากว่าระเบียบเปลี่ยนบ่อย  และถึงไม่บ่อยแต่ขยันตีความออกมาจนคนปฏิบัติงงไปตามๆ กัน

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 62 ทำยังไงบ้าง

ก่อนอื่นผมขอทบทวนการรับลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562  ให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับ  ในตอนนั้นมีระเบียบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 ออกมา  แล้วก็มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 0541 ลงวันที่ 30 มกราคม  2561  ที่เขากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติออกมา

ดูหนังสือ  30  มกราคม  2561  ที่นี่

เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2561  เรารับลงทะเบียนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2501 (คือผู้ที่เกิดวันที่ 1 ตุลาคม  2501 ย้อนกลับไป) กลุ่มนี้เมื่อรับลงทะเบียนแล้วให้เราจ่ายเงินให้ในปีงบประมาณ 2562  คือในเดือนตุลาคม 2561

และในเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2561  ให้รับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2501  จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2502 มาลงทะเบียน  แล้วให้รับเงินในเดือนถัดไปจากที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ในปีงบประมาณ 2562 (ยกเว้นคนที่เกิดวันที่ 1 ของเดือนใดๆ ให้รับในเดือนเกิดนั้นเลย)

หรือบางคน  บาง อปท. เขารับตั้งแต่ตุลาคมทั้งหมดเลย  (ก็เมื่อผู้สูงอายุที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องมาลงทะเบียนตอนไหน มาเพราะกลัวไม่ได้  ก็ต้องรับไว้)

ซึ่งสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯ จะรู้ดี  เราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม Happy Birthday

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ปีงบ  62  ตามระเบียบฉบับที่  2

ทีนี้มันมีผู้สูงอายุคนหนึ่งแกเกิดกลางเดือนมีนาคม 2502 ครับ  ซึ่งเข้ากับกลุ่ม Happy Birthday เนาะ  คุณสมบัติได้ทุกอย่าง  แต่แกดันไปลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคม 2561  ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2562  แล้ว  ถามว่าแกจะได้รับเงินในเดือนไหน  ปีงบไหน

เมื่อแกมาลงทะเบียนปีงบประมาณ  2562  ซึ่งเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับเงินในปีงบประมาณ  2563  และแกมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์แล้ว  แกจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม  2562  ซึ่งก็คือปีงบประมาณ  2563  นั่นเอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับลงทะเบียนแกก็เข้าใจอย่างนั้นครับ  เข้าใจว่าแกลงทะเบียนปีงบ  62  จะต้องจ่ายเงินแกปีงบ  63  คือตุลาคม  62  เลย

แต่แกไม่ยอมครับ

แกบอกว่า  แกต้องได้เงินในเดือนถัดจากที่แกมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  คือเดือนเมษายน  2562  เมื่อแกไม่ได้ตามที่แกเข้าใจ  แกเลยไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม

และศูนย์ดำรงธรรมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินให้แก

ถ้าท่านเป็นนักพัฒนาชุมชนอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้  ท่านจะทำอย่างไร

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.