เรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ตกลงเรียกคืนได้หรือไม่ได้

เรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ

เรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ตามที่มีข่าวออกมาตลอดหลายวันหลายสัปดาห์มานี้ ที่จริงไม่อยากนำมาบอกเล่าสู่กันฟังสักเท่าไร แต่เห็นพวกเรานักพัฒนาชุมชนแชร์ข่าวที่บอกว่า จ่ายไปแล้วเรียกคืนไม่ได้อะไรทำนองนี้เลยนำเรื่องพวกนี้มาบอกกล่าวกันหน่อย ถึงจะไม่มากมายนักเพราะเพจชมรมพัฒนาชุมชนลงไปมากแล้วก็ต้องมาล่ะครับ

นักพัฒนาชุมชนที่ อบต. เทศบาล วันๆ ทำเบี้ยยังชีพเป็นงานหลัก มีงานเสริมบ้างอย่างพวกจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ สงเคราะห์เด็กแรกเกิด โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์พัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สปสช. LTC งานสาธารณสุขฉีดหมาแมว กองทุนขยะ กองทุนสวัสดิการสังคม เศรษฐกิจชุมชน แล้วยังจะงานตรวจรับต่างๆ อีก เป็นอย่างที่ชมรมโพสมั้ยพี่น้อง

ผมถึงบอกว่า เพจชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) โพสไว้เยอะแล้ว วันนี้เลยนำภาพเอกสารหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ มาให้ดู

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565 ต้องทำยังไง

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ

เรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ
เรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ

และอีกฉบับ หนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ

เรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ

ผมเห็นนายก อปท. โพสตามผู้หวังดีแหละ ประมาณว่า เงินก็ให้ไปแล้ว ใช้หมดแล้ว เรียกคืนไม่ได้ ผมอดสงสัยไม่ได้ว่า คำว่าไม่ได้ คือนัยยะแบบไหน และหวังว่า คงไม่ตั้งกรรมการสอบวินัยพวกเรานักพัฒน์นะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.