E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คืออะไร แก้ไขยังไงถึงจะได้เงิน

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คืออะไร แก้ไขยังไงถึงจะได้เงิน – ผมว่านักพัฒน์คงจะโดนถามกันทุกคนครับ “เงินเด็กยังไม่เข้า” “ทำไมเงินไม่เข้า เพือ่นที่ลงทะเบียนพร้อมกันเขาได้แล้ว” และอีกมากมายหลายคำพูด รวมๆ แล้วก็เหตุเดียวคือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่เข้า

พอถามกลับว่า ใครเป็นคนลงทะเบียน ขอเลขบัตรด้วย จะตรวจสอบให้ กลับได้รับคำตอบว่า แม่มันมาลงทะเบียน บัตรมันถือไปด้วย ฯลฯ HA HA

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ที่จริงคนลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลว่า ลงทะเบียนแล้ว มีสิทธิ์รับเงินหรือไม่ ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์ แล้วใส่รหัสยืนยันตามรูปภาพที่เรามองเห็น (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) แล้วก็คลิกที่ปุ่ม ค้นหาข้อมูล เท่านี้ก็รู้แล้วครับว่ายังไง

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หลายคนพอไปกรอกข้อมูลในเว็บนั้นแล้ว ข้อมูลจะบอกขึ้นมา บางคนอาจจะได้รับเงินแล้ว บางคนอาจจะติดปัญหานั่นโน่นนี่ ซึ่งสาเหตุของมันระบบของเด็กแรกเกิดจะบอกมาเป็นรหัส หรือสถานะ E ให้เราทราบครับ ซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของนักพัฒนาชุมชนเหมือนกัน ต้องไลน์หรือโทรถามกันวุ่นวาย

เดี๋ยว วันนี้จะมาบอกให้ทราบครับว่า สถานะ E ที่ขึ้นมานั้นหมายความว่าอย่างไร เริ่มกันเลยตั้งแต่รอจ่ายละกันนะครับ ถ้าขึ้นมาว่า รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ให้ท่านสบายใจได้ว่า กรมบัญชีกลางได้ดึงข้อมูลของท่านเข้าระบบไปแล้ว รอเงินเข้าบัญชีเท่านั้นเอง แต่ถ้าเงินไม่เข้าและขึ้นตัว E มันมีหลายสาเหตุดังนี้ครับ

เมื่อขึ้นสถานะ E แก้ไขอย่างไร

E 00 ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ หมายถึง ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์ อาจจะไม่ได้ระบุเพศของเด็ก หรือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กผิด เราก็แจ้ง พมจ. ให้แก้ไขข้อมูลให้ครับ อาจจะส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้แก้ข้อมูล

E 01 อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หมายถึง ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ยังไม่มีผู้รับรอง หรือ เจ้าหน้าที่กำลังกำลังคีย์ข้อมูลของเราเข้าระบบแต่ยังไม่เสร็จ ถ้าเป็นแบบนี้ ไม่ต้องทำอะไรครับ รอให้ข้อมูลเข้าระบบก่อน

E 02 ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ อันนี้ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่ออับเดทข้อมูลใหม่ครับ

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

E 03 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ ถ้าขึ้นแบบนี้ให้ท่านสอบถามไปที่ พมจ. เลยครับว่า ทำไมถึงโดนระงับสิทธิ์ เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งอาจต้องมีการลงทะเบียนใหม่

E 04 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์ สาเหตุมาจาก ผู้ลงทะเบียนและเด็กแรกเกิดรายเดิมที่เคยได้รับเงินอุดหนุนแล้ว มาลงทะเบียนรอบที่ 2 และได้รับเงินรอบที่ 2 ทำให้เกิดการจ่ายเงินซ้ำซ้อน วิธีแก้ไขคือ ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

E 05 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน ถ้าหากว่า มีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนกัน หรือข้อมูลซ้ำซ้อนกัน ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม

E 06 ข้อมูลเด็กที่ไม่มีวัน เดือน ปีเกิด หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้แจ้ง พมจ. เพื่อแก้ไข หรือ นำส่ง ดร.01 เพิ่มเติม

E 07 ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน ในวันที่เราไปยื่นเอกสารลงทะเบียน เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้บันทึกวันที่ ให้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือ ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปครับ

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

E 08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์ อันนี้ อาจจะมีข้อมูล หรือเอกสารบางอย่างถูกระงับ ให้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่ออับเดทข้อมูลใหม่ หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมไปใหม่

E 09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง / ไม่มีสิทธิ์ได้รังเงินอุดหนุน ความหมายของ E นี้ ตามหัวข้อเลยครับ ทางแก้คือ ไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ทำพร้อมเพย์ไปด้วยเลย แล้วก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูล

E 10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน คือ บางคนลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ก่อนเดือนเมษายน 2562 ซึ่งตอนนั้นใช้ระเบียบเก่าอยู่ หลักเกณฑ์ยังเป็นตัวเก่าอยู่ เมื่อมีการอับเดทระเบียบใหม่ หลักเกณฑ์ใหม่ ทำให้ผู้ลงทะเบียนท่านนั้นไม่เข้าเกณฑ์ จึงถูกตัดสิทธิ์ ทางแก้คือ ท่านต้องไปลงทะเบียนใหม่ครับ

E 11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล เคสนี้ ในฐานข้อมูลของระบบเด็กแรกเกิดมีข้อมูล แต่ในระบบประมวลผลของกรมบัญชีกลางไม่มี ให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่า ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่มี เพื่อจะได้แก้ไข และส่งเอกสารเพิ่มเติม

E 12 ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่า มีสถานะไม่มีสิทธิ์ ให้ท่านติดต่อ พมจ. นะครับ เพื่ออับเดทข้อมูล และส่งเอกสารเพิ่มเติม

E 13 ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่า มีสถานะระงับสิทธิ์ ให้ท่านติดต่อ พมจ. ครับ เพื่ออับเดทข้อมูล และส่งเอกสารเพิ่มเติมครับ

E 14 ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเพย์ แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร ถ้าเกิดเคสนี้ ให้ท่านส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพิ่มเติม แนะนำธนาคารของรัฐอย่าง กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส. นะครับ

E 15 ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่ออับเดทข้อมูลใหม่ครับ

E 16 ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1) ดร.02 ส่วนที่ 1 ก็คือ แบบฟอร์มที่ให้กรอกเลขบัตร ชื่อ-นามสกุล อาชีพ รายได้ ของผู้ที่อาศัยอยู่จริงในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนกับเด็กแรกเกิดนั่นเองครับ กรอกให้เรียบร้อย และนำไปส่งเท่านั้นเอง

E 17 จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คือ เกณฑ์ (ระเบียบ) เดิมจะไม่ให้สิทธิ์ผู้ที่มีประกันสังคมนะครับ แต่เกณฑ์ (ระเบียบ) ใหม่นี้ ผู้มีประกันสังคม แต่มีรายได้น้อยที่อยู่ในเกณฑ์ตามระเบียบสามารถรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ ฉะนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลครับ

E 18 ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพราะหยุดจ่าย ปี 2559-2560 เพราะในตอนที่ท่านลงทะเบียนนั้น อยู่ในช่วงของระเบียบเก่า หรือเกณฑ์เก่าครับ ถ้าขึ้นแบบนี้ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่ออับเดทข้อมูล

E 19 ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์ เกณฑ์เก่า ระเบียบเก่าคือ ไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี ตอนนี้ เกณฑ์ใหม่ ระเบียบใหม่ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ภาพประกอบจาก Facebook เด็กแรกเกิด

E 20 ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง หมายความว่า กรมบัญชีกลางดึงข้อมูลไปประมวลผลแล้ว ไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้ อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ อย่างเช่น

  • ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเด็กไม่ตรงกับกรมการปกครอง
  • บัญชีธนาคารถูกปิด บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว เลขบัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีไม่ได้สมัครพร้อมเพย์ และอื่นๆ

E 21 ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์แจ้งรับเงินสด ก็ไปแจ้งแก้ไขเป็นรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมด้วยนำสำเนาสมุดธนาคารไปให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้

E 22 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน ถ้าเกิดเหตุนี้ ก็ให้ท่านไปหาผู้รับรอง 2 คน ตามที่กำหนดไว้ใน ดร.02 (อพม. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน…รายละเอียดไปดูเพิ่มเติมเองนะครับ…) เซ็นเอกสาร แล้วก็นำส่งเจ้าหน้าที่

E 23 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง อันนี้ต้องติดต่อ พมจ. แล้วล่ะครับ

E 24 ระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว อาจเกิดจากการที่ไม่มีข้อมูลผู้รับรองครบทั้ง 2 คน (มีผู้รับรองคนเดียว) หรือ ไม่ได้ใส่ตำแหน่งของผู้รับรอง ให้แก้ไข ดร.02 ส่วนที่ 2 ให้เรียบร้อย แล้วนำส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่

E 25 ถูกระงับสิทธิ์ เนื่องจากมีวันที่ติดประกาศก่อนวันที่ลงทะเบียน ทางแก้คือ ติดต่อ พมจ. ให้แก้ไขข้อมูลให้ครับ

EXX ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย อันนี้แน่ใจว่าได้เงินแน่นอนครับ

EX1 อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร ถ้าขึ้นแบบนี้ ให้เราตรวจสอบบัญชีของเราครับว่า ชื่อบัญชี เลขบัญชี ถูกต้องมั้ย บัญชีนี้ยังใช้ได้มั้ย ยังไม่ถูกปิดใช่มั้ย ถ้าเป็นบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ผูกกับเบอร์โทรใช้ไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้อง ก็ไม่ต้องทำอะไรครับ รอรับเงินในเดือนถัดไป

แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และต้องได้รับการแก้ไข ให้แจ้ง พมจ. ครับ

สรุป

ส่วนมากที่เราเจอ มักจะมีแค่ไม่กี่ E หรอกครับ อย่างเช่นที่เจอบ่อยๆ ก็คือ E 20 E 25 แล้วก็ E 22 บ้างเล็กน้อย (จำได้มั้ยครับ เมื่อก่อนตอนที่ระเบียบตัวใหม่กำลังจะออกมา เราไม่มีผู้รับรอง เราส่งเอกสารให้ พมจ. เลย) แล้วก็ที่เขียนเล่ามาทั้งหมดเนี่ย เพื่อต้องการบอกคนที่ลงทะเบียนนะครับ บอกชาวบ้านน่ะครับ พวกเรานักพัฒน์อาจจะแชร์ข้อมูลนี้บอกชาวบ้านได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามอ่านมาจนจบ แล้วเจอกันใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2562 ออกใหม่แล้วนะ รู้ยัง

งินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศดร.ขอความร่วมมือ พมจ.ดำเนินการ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.