E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คืออะไร แก้ไขยังไงถึงจะได้เงิน

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คืออะไร แก้ไขยังไงถึงจะได้เงิน – ผมว่านักพัฒน์คงจะโดนถามกันทุกคนครับ “เงินเด็กยังไม่เข้า” “ทำไมเงินไม่เข้า เพือ่นที่ลงทะเบียนพร้อมกันเขาได้แล้ว” และอีกมากมายหลายคำพูด รวมๆ แล้วก็เหตุเดียวคือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่เข้า

พอถามกลับว่า ใครเป็นคนลงทะเบียน ขอเลขบัตรด้วย จะตรวจสอบให้ กลับได้รับคำตอบว่า แม่มันมาลงทะเบียน บัตรมันถือไปด้วย ฯลฯ HA HA

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ที่จริงคนลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลว่า ลงทะเบียนแล้ว มีสิทธิ์รับเงินหรือไม่ ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์ แล้วใส่รหัสยืนยันตามรูปภาพที่เรามองเห็น (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) แล้วก็คลิกที่ปุ่ม ค้นหาข้อมูล เท่านี้ก็รู้แล้วครับว่ายังไง

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หลายคนพอไปกรอกข้อมูลในเว็บนั้นแล้ว ข้อมูลจะบอกขึ้นมา บางคนอาจจะได้รับเงินแล้ว บางคนอาจจะติดปัญหานั่นโน่นนี่ ซึ่งสาเหตุของมันระบบของเด็กแรกเกิดจะบอกมาเป็นรหัส หรือสถานะ E ให้เราทราบครับ ซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของนักพัฒนาชุมชนเหมือนกัน ต้องไลน์หรือโทรถามกันวุ่นวาย

เดี๋ยว วันนี้จะมาบอกให้ทราบครับว่า สถานะ E ที่ขึ้นมานั้นหมายความว่าอย่างไร เริ่มกันเลยตั้งแต่รอจ่ายละกันนะครับ ถ้าขึ้นมาว่า รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ให้ท่านสบายใจได้ว่า กรมบัญชีกลางได้ดึงข้อมูลของท่านเข้าระบบไปแล้ว รอเงินเข้าบัญชีเท่านั้นเอง แต่ถ้าเงินไม่เข้าและขึ้นตัว E มันมีหลายสาเหตุดังนี้ครับ

เมื่อขึ้นสถานะ E แก้ไขอย่างไร

E 00 ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ หมายถึง ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์ อาจจะไม่ได้ระบุเพศของเด็ก หรือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กผิด เราก็แจ้ง พมจ. ให้แก้ไขข้อมูลให้ครับ อาจจะส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้แก้ข้อมูล

E 01 อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หมายถึง ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ยังไม่มีผู้รับรอง หรือ เจ้าหน้าที่กำลังกำลังคีย์ข้อมูลของเราเข้าระบบแต่ยังไม่เสร็จ ถ้าเป็นแบบนี้ ไม่ต้องทำอะไรครับ รอให้ข้อมูลเข้าระบบก่อน

E 02 ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ อันนี้ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่ออับเดทข้อมูลใหม่ครับ

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

E 03 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ ถ้าขึ้นแบบนี้ให้ท่านสอบถามไปที่ พมจ. เลยครับว่า ทำไมถึงโดนระงับสิทธิ์ เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งอาจต้องมีการลงทะเบียนใหม่

E 04 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์ สาเหตุมาจาก ผู้ลงทะเบียนและเด็กแรกเกิดรายเดิมที่เคยได้รับเงินอุดหนุนแล้ว มาลงทะเบียนรอบที่ 2 และได้รับเงินรอบที่ 2 ทำให้เกิดการจ่ายเงินซ้ำซ้อน วิธีแก้ไขคือ ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

E 05 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน ถ้าหากว่า มีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนกัน หรือข้อมูลซ้ำซ้อนกัน ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม

E 06 ข้อมูลเด็กที่ไม่มีวัน เดือน ปีเกิด หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้แจ้ง พมจ. เพื่อแก้ไข หรือ นำส่ง ดร.01 เพิ่มเติม

E 07 ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน ในวันที่เราไปยื่นเอกสารลงทะเบียน เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้บันทึกวันที่ ให้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือ ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปครับ

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

E 08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์ อันนี้ อาจจะมีข้อมูล หรือเอกสารบางอย่างถูกระงับ ให้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่ออับเดทข้อมูลใหม่ หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมไปใหม่

E 09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง / ไม่มีสิทธิ์ได้รังเงินอุดหนุน ความหมายของ E นี้ ตามหัวข้อเลยครับ ทางแก้คือ ไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ทำพร้อมเพย์ไปด้วยเลย แล้วก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูล

E 10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน คือ บางคนลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ก่อนเดือนเมษายน 2562 ซึ่งตอนนั้นใช้ระเบียบเก่าอยู่ หลักเกณฑ์ยังเป็นตัวเก่าอยู่ เมื่อมีการอับเดทระเบียบใหม่ หลักเกณฑ์ใหม่ ทำให้ผู้ลงทะเบียนท่านนั้นไม่เข้าเกณฑ์ จึงถูกตัดสิทธิ์ ทางแก้คือ ท่านต้องไปลงทะเบียนใหม่ครับ

E 11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล เคสนี้ ในฐานข้อมูลของระบบเด็กแรกเกิดมีข้อมูล แต่ในระบบประมวลผลของกรมบัญชีกลางไม่มี ให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่า ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่มี เพื่อจะได้แก้ไข และส่งเอกสารเพิ่มเติม

E 12 ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่า มีสถานะไม่มีสิทธิ์ ให้ท่านติดต่อ พมจ. นะครับ เพื่ออับเดทข้อมูล และส่งเอกสารเพิ่มเติม

E 13 ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่า มีสถานะระงับสิทธิ์ ให้ท่านติดต่อ พมจ. ครับ เพื่ออับเดทข้อมูล และส่งเอกสารเพิ่มเติมครับ

E 14 ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเพย์ แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร ถ้าเกิดเคสนี้ ให้ท่านส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพิ่มเติม แนะนำธนาคารของรัฐอย่าง กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส. นะครับ

E 15 ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่ออับเดทข้อมูลใหม่ครับ

E 16 ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1) ดร.02 ส่วนที่ 1 ก็คือ แบบฟอร์มที่ให้กรอกเลขบัตร ชื่อ-นามสกุล อาชีพ รายได้ ของผู้ที่อาศัยอยู่จริงในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนกับเด็กแรกเกิดนั่นเองครับ กรอกให้เรียบร้อย และนำไปส่งเท่านั้นเอง

E 17 จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คือ เกณฑ์ (ระเบียบ) เดิมจะไม่ให้สิทธิ์ผู้ที่มีประกันสังคมนะครับ แต่เกณฑ์ (ระเบียบ) ใหม่นี้ ผู้มีประกันสังคม แต่มีรายได้น้อยที่อยู่ในเกณฑ์ตามระเบียบสามารถรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ ฉะนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลครับ

E 18 ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพราะหยุดจ่าย ปี 2559-2560 เพราะในตอนที่ท่านลงทะเบียนนั้น อยู่ในช่วงของระเบียบเก่า หรือเกณฑ์เก่าครับ ถ้าขึ้นแบบนี้ให้ท่านติดต่อ พมจ. เพื่ออับเดทข้อมูล

E 19 ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์ เกณฑ์เก่า ระเบียบเก่าคือ ไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี ตอนนี้ เกณฑ์ใหม่ ระเบียบใหม่ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

E นั่น E นี่ ในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ภาพประกอบจาก Facebook เด็กแรกเกิด

E 20 ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง หมายความว่า กรมบัญชีกลางดึงข้อมูลไปประมวลผลแล้ว ไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้ อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ อย่างเช่น

  • ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเด็กไม่ตรงกับกรมการปกครอง
  • บัญชีธนาคารถูกปิด บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว เลขบัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีไม่ได้สมัครพร้อมเพย์ และอื่นๆ

E 21 ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์แจ้งรับเงินสด ก็ไปแจ้งแก้ไขเป็นรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมด้วยนำสำเนาสมุดธนาคารไปให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้

E 22 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน ถ้าเกิดเหตุนี้ ก็ให้ท่านไปหาผู้รับรอง 2 คน ตามที่กำหนดไว้ใน ดร.02 (อพม. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน…รายละเอียดไปดูเพิ่มเติมเองนะครับ…) เซ็นเอกสาร แล้วก็นำส่งเจ้าหน้าที่

E 23 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง อันนี้ต้องติดต่อ พมจ. แล้วล่ะครับ

E 24 ระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว อาจเกิดจากการที่ไม่มีข้อมูลผู้รับรองครบทั้ง 2 คน (มีผู้รับรองคนเดียว) หรือ ไม่ได้ใส่ตำแหน่งของผู้รับรอง ให้แก้ไข ดร.02 ส่วนที่ 2 ให้เรียบร้อย แล้วนำส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่

E 25 ถูกระงับสิทธิ์ เนื่องจากมีวันที่ติดประกาศก่อนวันที่ลงทะเบียน ทางแก้คือ ติดต่อ พมจ. ให้แก้ไขข้อมูลให้ครับ

EXX ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย อันนี้แน่ใจว่าได้เงินแน่นอนครับ

EX1 อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร ถ้าขึ้นแบบนี้ ให้เราตรวจสอบบัญชีของเราครับว่า ชื่อบัญชี เลขบัญชี ถูกต้องมั้ย บัญชีนี้ยังใช้ได้มั้ย ยังไม่ถูกปิดใช่มั้ย ถ้าเป็นบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ผูกกับเบอร์โทรใช้ไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้อง ก็ไม่ต้องทำอะไรครับ รอรับเงินในเดือนถัดไป

แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และต้องได้รับการแก้ไข ให้แจ้ง พมจ. ครับ

สรุป

ส่วนมากที่เราเจอ มักจะมีแค่ไม่กี่ E หรอกครับ อย่างเช่นที่เจอบ่อยๆ ก็คือ E 20 E 25 แล้วก็ E 22 บ้างเล็กน้อย (จำได้มั้ยครับ เมื่อก่อนตอนที่ระเบียบตัวใหม่กำลังจะออกมา เราไม่มีผู้รับรอง เราส่งเอกสารให้ พมจ. เลย) แล้วก็ที่เขียนเล่ามาทั้งหมดเนี่ย เพื่อต้องการบอกคนที่ลงทะเบียนนะครับ บอกชาวบ้านน่ะครับ พวกเรานักพัฒน์อาจจะแชร์ข้อมูลนี้บอกชาวบ้านได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามอ่านมาจนจบ แล้วเจอกันใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2562 ออกใหม่แล้วนะ รู้ยัง

งินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศดร.ขอความร่วมมือ พมจ.ดำเนินการ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.