เกี่ยวกับคนพอชอ

เกี่ยวกับคนพอชอ

เกี่ยวกับคนพอชอก็ต้องเกี่ยวกับ  phorchor.com  เกี่ยวกับ  เหน่ง  พอชอ  ด้วย

คนพอชอ  หลายคนและหลายคนมักจะนึกถึง  เหน่ง  พอชอ

เหน่ง  พอชอ  เป็นนักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหน่ง  พอชอ  เป็นรองประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

เหน่ง  พอชอ  เป็นประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน

เหน่ง  พอชอ  เป็นลูกของแม่  และเพื่อนของท่าน