ปวดหัวกับเงินอุดหนุนเด็ก ทำไมต้องทำให้ยุ่งยากขึ้น (วะ)

ปวดหัวกับเงินอุดหนุนเด็ก ทำไมต้องทำให้ยุ่งยากขึ้นวะ ทั้ …

ปวดหัวกับเงินอุดหนุนเด็ก ทำไมต้องทำให้ยุ่งยากขึ้น (วะ) Read More »

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 มีหนังสือซักซ้อมออกมาแล้ว

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 มีหนังสือซักซ …

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 มีหนังสือซักซ้อมออกมาแล้ว Read More »