12 ปีชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

12 ปีชมรมพัฒนาชุมชน

12  ปีชมรมพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แ… Read more »

เสื้อ 12 ปี ชมรม พัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

เสื้อ 12 ปี ชมรม

เสื้อ  12  ปี  ชมรม พัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้อง… Read more »

พอชออีสาน สานฝันปันรักเพื่อน้อง 61 กิจกรรมเพื่อสังคมจากชมรม พช.ภาคอีสาน

พอชออีสาน

พอชออีสาน  สานฝันปันรักเพื่อน้อง  กิจกรรมนี้จัดขึ้… Read more »

ก้าวคนละก้าว กับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

ก้าวคนละก้าว

ก้าวคนละก้าว  กับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้อ… Read more »

ชมรมพัฒนาชุมชนก้าว คนละก้าวไปกับพี่ตูน เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ชมรมพัฒนาชุมชนก้าว

ชมรมพัฒนาชุมชนก้าว  คนละก้าวไปกับพี่ตูน  บอดี่สแลม… Read more »