หนังสืออบรมเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2567

หนังสืออบรมเบี้ยยังชีพ

หนังสืออบรมเบี้ยยังชีพ หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ จังหวัดสุโขทัย (จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเหนือด้วย)

รุ่นที่ 2 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย

รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (จัดกิจกรรมครบรอบ 17 ปีชมรมพัฒนาชุมชนฯ ที่โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 11 ธันวาคม 2566)

ทั้งสามรุ่นนี้จะใช้ หนังสืออบรมเบี้ยยังชีพ ฉบับแรกที่ออกมาในรุ่นที่ 1-3 ครับ

รุ่นที่ 4 วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 5 วันที่ 26-28 มกราคม 2567 ที่โรงแรมสกลแกรนด์ จังหวัดสกลนคร

รุ่นที่ 6 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ที่โรงแรมเครสโค จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งสี่รุ่นนี้ จะเป็นหนังสือฉบับที่สอง

อีกสี่รุ่นด้านล่างนี้ หนังสือออกมาแล้วนะครับ แต่เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567”

เพราะฉะนั้น รุ่นต้องรันใหม่ เป็นรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 4 โดยแยกหนังสือออกเป็นสองฉบับนะครับ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 อีกฉบับเป็นรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ดังต่อไปนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

หนังสือโหลดด้านล่างนี้ครับ

รุ่นที่ 3 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ที่โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งรุ่นนี้เป็นการจัดเพื่อระดมทุนครับ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทาง ม.บู จะมอบเงินให้ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอีสาน นำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนในอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

รุ่นที่ 4 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 ที่โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม

รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 โหลดหนังสือด้านล่างนี้ได้เลยครับ

อบรมเบี้ยยังชีพ ปีงบ 67 ภาคอีสานมีที่จังหวัดไหนบ้าง

ติดตามเพจเพื่ออัพเดทข้อมูลที่เพจ คนพอชอ