หนังสืออบรมเบี้ยยังชีพ ปีงบ 2567

หนังสืออบรมเบี้ยยังชีพ

หนังสืออบรมเบี้ยยังชีพ หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ จังหวัดสุโขทัย (จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเหนือด้วย)

รุ่นที่ 2 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย

รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (จัดกิจกรรมครบรอบ 17 ปีชมรมพัฒนาชุมชนฯ ที่โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 11 ธันวาคม 2566)

ทั้งสามรุ่นนี้จะใช้ หนังสืออบรมเบี้ยยังชีพ ฉบับแรกที่ออกมาในรุ่นที่ 1-3 ครับ

รุ่นที่ 4 วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 5 วันที่ 26-28 มกราคม 2567 ที่โรงแรมสกลแกรนด์ จังหวัดสกลนคร

รุ่นที่ 6 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ที่โรงแรมเครสโค จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งสี่รุ่นนี้ จะเป็นหนังสือฉบับที่สอง

อีกสี่หรือห้ารุ่นด้านล่างนี้ หนังสือยังไม่ออกมานะครับ

รุ่นที่ 8 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

รุ่นที่ 9 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 ที่จังหวัดอุบล

รุ่นที่ 10 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รุ่นที่ 11 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 ที่จังหวัดอุดรธานี

อบรมเบี้ยยังชีพ ปีงบ 67 ภาคอีสานมีที่จังหวัดไหนบ้าง

ติดตามเพจเพื่ออัพเดทข้อมูลที่เพจ คนพอชอ