ถังขยะเปียก ตอนที่ 2 : ลงทวนสอบ

ถังขยะเปียก ตอนที่ 2

ถังขยะเปียก ตอนที่ 2 : ลงทวนสอบ – หลังจากที่ผมและคนที่รับผิดชอบงานถังขยะเปียกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย อ้อนวอนให้ชาวบ้านทำถังขยะเปียกให้ครบทุกหลังคาเรือนไประยะเวลาหนึ่งแล้ว และได้รับการร้องขอ ปลอบและขู่จากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด จนต้องนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อให้ได้ครบถ้วน 100 % (ซึ่งของจริงเป็นอย่างไร คนทำรู้ดีที่สุด) แล้ว

ซึ่งในการนำเข้าข้อมูล เป็นการนำรายชื่อครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงทุกครัวเรือนในตำบลพิมพ์ในระบบ (หรือพิมพ์ข้างนอกแล้วนำเข้าไปในระบบ) เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบว่า พวกเราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล ทำไปถึงไหนกันแล้ว

ถ้าครัวเรือนไหนที่ไม่ได้อยู่จริง อย่างเช่น มีเฉพาะตัวบ้าน คนเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด ปีใหม่ สงกรานต์ ถึงจะกลับมาบ้านทีหนึ่ง หรือ ไม่มีลูกหลานอยู่เลย บ้านเลขที่นี้ ไม่มีคนอาศัยอยู่เลย หรือ พื้นที่บ้านหรือครัวเรือนไม่เหมาหรือไม่สามารถฝังถังขยะเปียกได้ เป็นต้น ก็ต้องทำหนังสือรายงานไป ว่าครัวเรือนเหล่านี้ต้องตัดออกจากฐานข้อมูล ไม่งั้นมันไม่ครบ 100 % HA HA

เมื่อข้อมูลในระบบครบถ้วน 100 % แล้ว คราวนี้ ถึงคิวที่กรรมการที่อำเภอแต่งตั้งจะต้องลงไปสอบทวนแล้วล่ะครับ

อำเภอเขาก็จะแจ้งว่า ทีมปฏิบัติการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกระดับตำบล มีใครบ้าง และเรากับอำเภอก็คุยกันว่า จะลงทวนสอบในวันที่เท่าไรตอนไหน

ซึ่งในการลงทวนสอบ เขามีเกณฑ์กำหนดไว้นะครับว่า ถ้าเรามีจำนวนครัวเรือนระหว่าง 1,001 ถึง 2,000 ครัวเรือน ให้ลงสุ่มทวนสอบ 5 % แต่ถ้าจำนวนครัวเรือนมากกว่า 2,000 ครัวเรือน ให้ลงสุ่มตรวจทวนสอบ 3 %

ตำบลไหนที่มีจำนวนครัวเรือนน้อยๆ ก็จะลำบากหน่อย HA HA

แต่ว่า เท่าที่ได้พูดคุยกับกรรมการทวนสอบระดับอำเภอ เขา (กรรมการ) บอกว่า ส่วนมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเตรียมการกับชาวบ้านไว้ เพราะในแผนลงตรวจ เขาให้เรา (อบต./เทศบาล) เป็นคนกำหนดว่าจะลงวันที่เท่าไร ลงที่ไหนบ้าง อปท.เลยรู้ว่ากรรมการจะลงตรวจที่ไหน ทำให้มีเวลาเตรียมตัว

อย่างเช่น ครัวเรือนที่ลงตรวจต้องฝังถังขยะเปียกอย่างถูกต้อง เปิดฝาถังดูต้องมีขยะเปียก และขยะนั้นต้องย่อยสลายได้ตามหลักวิชาการ เพราะบางแห่งเขาเจาะถังด้านข้าง แล้วเวลาฝัง รูที่เจาะมันโผล่พ้นดินมา ทำให้มีหนอนมาช่วยย่อย เป็นต้น

เมื่อ อปท.เตรียมพร้อมให้กรรมการทวนสอบได้ดี กรรมการไปตรวจครัวเรือนไหนก็พบว่าถูกต้อง กรรมการเขาไม่ตรวจมากหรอกครับ เขาจะตรวจพอประมาณเขาก็รู้แล้วว่า อปท.เตรียมการไว้ดี เขาไม่ตรวจต่อหรอก

แต่อย่าลืมว่า คนที่จะทำให้เราผ่านการประเมิน คือผู้ประเมินภายนอกนะครับ กรรมการทวนสอบลงไปตรวจ เป็นการลงไปตรวจเพื่อให้พวกเราเตรียมความพร้อมไว้ เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกมาตรวจ

อันไหนที่พลาด ไม่ถูกต้องจะได้ทำให้ถูกต้อง ถังขยะเปียก ตอนที่ 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ถังขยะเปียก ตอนที่ 1 ทำจนน้ำตาเปียกไปหมดแล้ว

ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.