สักการะ 8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี และอานิสงส์ของการสักการะกราบไหว้

สักการะ 8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี เป็นชื่อสิ่งพิมพ์เล่มเล็กๆ ที่แจกให้ฟรี ของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดอุดรธานี ผมเห็นว่าน่าสนใจ เลยขออนุญาต เทศบาลนครอุดรธานี ทางนี้ละกันครับ เพื่อคัดลอกมาเผยแพร่อีกช่องทางหนึ่ง

แฮ่มมมม ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวอุดรธานีละกันครับ

ความจริง 8 สิ่มศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในบทความ ที่เที่ยวอุดร ก่อนไปร่วมกิจกรรมครบรอบ 12 ปีชมรมพัฒนาชุมชน ที่ผมโพสไว้ครั้งก่อนอยู่แล้ว แต่พอเห็นคู่มือสักการะ 8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่มเล็กๆ เล่มนี้ ผมเห็นว่าน่าสนใจครับ เลยคัดลอกข้อมูลและแยกมาให้ดูเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการไปเที่ยวไกลจากตัวเมือง

สถานที่เหล่านี้ตั้งอยู่ตรงไหน อ่านได้จากบทความที่เที่ยวอุดรด้านบนครับ ในบทความนี้จะอธิบายถึงการสักการะกราบไหว้ และอานิสงส์ของการกราบไหว้ให้ทราบ

สักการะ 8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สักการะ 8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง อุดรธานี

คำโปรยจากคู่มือเล่มเล็กๆ นี้น่าสนใจ เป็นการโปรยให้เราสนใจในเนื้อหาข้างใน ว่าไว้อย่างนี้ครับ

“วิถีชีวิตของคนไทยอยู่คู่กับความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ สังเกตุได้จากการขุดค้นพบพระพุทธรูปโบราณ วัดโบราณ และอื่นๆ อีกมากมาย จึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นความเชื่อความศรัทธาในศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของคนไทยมายาวนานและสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน”

เอาล่ะครับ ไม่ต้องเกริ่นนำอะไรมากมาย เอาเป็นว่าเราไปสักการะ 8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง อุดรธานีกันเลย

1.พระอนุสาวรีย์พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กลมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2399

ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่ามณฑลอุดรในสมัยต่อมา) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สำคัญๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎร พระอนุสาวรีย์พระองค์ท่านถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวอุดรธานี

เคล็ดลับในการกราบไหว้ขอพร

สักการะเพื่อขอพรเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ความก้าวหน้า การสอบเข้ารับราชการทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ สอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ

วิธีการไหว้ จุดธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม หากต้องการบนบานให้ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 2 เล่ม พร้อมดอกไม้ หรืออาจใช้น้ำมันเพื่อเติมตะเกียงบริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ ให้มีความสว่างไสว

อานิสงส์ของการสักการะกราบไหว้ ทำให้เราก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปราศจากอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน ประสบความสำเร็จในการเรียน

ภาพจาก esan 108.com

2.วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้เชิญชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดใหม่”

ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร

ภายในวัดมีพระพุทธรูปศิลาแลงปางประทานพรขนาดเล็ก สมัยลพบุรี อายุราว 1300 ปี ที่ชาวเมืองอุดรให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก มักจะมีคนกราบไหว้ขอพรอยู่เสมอ จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า “พระขอ” ซึ่งหมายถึง หากขออะไรจะได้อย่างนั้น

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอัฐพระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่นหลายองค์ และมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุไว้ในเศียรพระประธาน มีนามว่า พระพุทธรัศมี บรรจุไว้หน้าบันพระอุโบสถ

อานิสงส์ของการสักการะกราบไหว้ พระพุทธรูปศิลาแลง วัดโพธิสมภรณ์ มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านให้พร ชาวเมืองอุดรธานีให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มักจะมีคนมากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอ จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า “พระขอ” ซึ่งหมายถึง หากเราขออะไรก็จะได้อย่างนั้น

3.วัดมัชฌิมาวาส

วัดนี้นิยมเรียกกันว่า วัดเดิม หรือ วัดเก่า เนื่องจากเคยเป็นวัดร้างมาก่อน โดยมีหลักฐานอยู่ 2 อย่าง คือ มีเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่เนินดินคร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรก (หลวงพ่อนาค) อยู่ภายในเจดีย์

ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้ง แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดมัชฌิมาวาส” เมื่อราว พ.ศ. 2436 พร้อมกับการสร้างเมืองอุดร

เคล็ดลับในการกราบไหว้ขอพร

หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส มีความศักดิ์สิทธิ์ในการสักการะขอพรเรื่องความรัก ให้มั่นคง ยั่งยืน

วิธีการไหว้ จุดธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม โดยมีเคล็ดลับการกราบไหว้ คือ ให้ถวายของเป็นคู่ เช่น แจกันคู่ เชิงเทียนคู่ และตักน้ำมนต์ในโอ่งที่อยู่หน้าโบสถ์มาประพรมใส่คนรัก

อานิสงส์ของการสักการะกราบไหว้ ทำให้สมหวังในเรื่องความรัก ความรักยั่งยืน

ภาพประกอบจาก https://th.tripadvisor.com

4.ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองอุดรธานี ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทุ่งศรีเมือง สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2502 โดยได้ทำพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลกาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ให้มาสถิต ณ เสาหลักเมือง ซึ่งทำด้วยไม่มงคล คือ ไม้คูณ

ศาลหลักเมืองมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของไทยอีสาน มีความสวยงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านความมั่นคงในด้านหน้าที่การงาน การเงิน และการดำเนินชีวิต

เคล็ดลับในการกราบไหว้ขอพร

สักการะเพื่อขอพรในเรื่อง โชคลาภ การค้าขาย การประกอบอาชีพ เจ็บไข้ได้ป่วย เกณฑ์ทหาร ความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิต และการสอบแข่งขันต่างๆ และมีความเชื่อว่า เมื่อเข้าประตูไหนให้ออกประตูนั้น จะทำให้การขอพรได้อานิสงส์มากขึ้น

วิธีการไหว้ จุดธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้ 1 คู่

คำบูชา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อานิสงส์ของการกราบไหว้ ทำให้ชีวิตมั่งคั่ง หน้าที่การงานมั่นคง ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข

5.ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นยักษ์ที่คอยปราบภูตผีปีศาจต่างๆ ไม่ให้มารบกวนพระภิกษุสงฆ์เวลานั่งสมาธิ ดังนั้นการขอพรจากท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลมากที่สุดคือ การขอให้ศัตรูหมู่มารทั้งหลาย หรือผู้ที่คิดร้ายกับเราแพ้ภัยตัวเอง หรือกลับมาเป็นมิตร

เคล็ดลับในการกราบไหว้ขอพร

เมื่อพอพรแล้ว ให้ลูบกระบองของท้าวเวสสุวรรณ

วิธีการไหว้ จุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก

คำบูชา ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวา อิติปิโสภะคะวา ยมราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโน จตุมหาราชิการ ยักขะพันตาภัท ภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโน นะโม พุทธายะ

อานิสงส์ของการกราบไหว้ ทำให้เราปราศจากศัตรูที่คิดร้ายทั้งปวง ใครที่คิดร้ายจะกลายเป็นมิตร

ภาพประกอบจาก https://th.tripadvisor.com

6.พระพุทธโพธิ์ทอง

พระพุทธโพธิ์ทอง ตั้งอยู่บริเวณศาลหลักเมืองทางด้านทิศตะวันตก ใกล้กันกับท้าวเวสสุวรรณ พระพุทธโพธิ์ทองเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ มีอายุมากกว่าพันปี ชาวอุดรจึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ทุ่งศรีเมืองเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

เคล็ดลับในการกราบไหว้ขอพร

สักการะขอพรให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีสุขภาพแข็งแรง

วิธีการไหว้ ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้ 1 คู่

คำบูชา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อานิสงส์ของการกราบไหว้ ทำให้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู มีสุขภาพแข็งแรง

7.ศาลเทพารักษ์

ศาลเทพารักษ์ หรือ เทพผู้รักษาเมือง นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี สร้างขึ้นในสมัย ขุนศุภกิจวิเลขการ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ระหว่าง พ.ศ. 2490-2495

เดิมเป็นศาลไม้ตั้งอยู่เนินดินข้างจวนผู้ว่าฯ ที่เรียกชื่อ ศาลเทพารักษ์ เพราะเชื่อว่าดวงวิญญาณของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ยังคงทรงห่วงใยและคุ้มครองปกปักรักษาลูกหลานชาวเมืองอุดรธานีของพระองค์ตลอดมา

คำว่า “ศาลเทพารักษ์” จึงหมายถึง “เทพผู้รักษาเมือง”

เคล็ดลับในการกราบไหว้ขอพร

กลั้นหายใจเวลาขอพรจากศาลเทพารักษ์ แล้วปิดทอง 3 แผ่น

วิธีการไหว้ จุดธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม พร้อมดอกไม้ หากต้องการแก้บนให้จุดธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ อาจนำตุ๊กตาช้าง ม้า หรือนางรำมาถวาย เพื่อเป็นบริวารให้แก่เจ้าพ่อเทพารักษ์

อานิสงส์ของการกราบไหว้ ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัย

8.ศาลเจ้าปู่-ย่า

ศาลเจ้าปู่-ย่า เทพเจ้าแห่งความเมตตา ได้รับการกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ แผ่เมตตาต่อคนยากไร้ ผู้ใดมีทุกข์โศก มักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไป หรือไปบนบานศาลกล่าว ขอให้การค้าเจริญรุ่งเรือง และมักจะได้บารมีจากเทพเจ้าปู่-เจ้าย่า ดลบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ

เคล็ดลับในการกราบไหว้ขอพร

สักการะเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับอยู่ ณ บริเวณศาลเจ้าปู่-ย่า สักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณต่อชาวเมือง และองค์เทพ ขอพรเกี่ยวกับการทำมาค้าขาย การสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ และความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิต

วิธีการไหว้ ภายในศาลเจ้าปู่-ย่า ประกอบไปด้วยศาลต่างๆ รวมอยู่ด้วยกัน 6 ศาล ได้แก่ 1.ศาลเจ้าปู่-ย่า 2.ศาลเทพยาดาฟ้าดิน 3.ศาลเจ้าพ่อหนองบัว 4.ศาลเจ้าที่ (ตี่จู้เอี๊ยะ) 5.พระสังกัจจาย 6.ฉ่างง่วนส่วย

การสักการะกราบไหว้ใช้ธูปรวม 30 ดอก จุดไหว้ที่ 1 ถึง 6 แต่ละจุดใช้ธูป 5 ดอก โดยปักกระถางตรงกลาง 3 ดอก และปักกระถางด้านข้างฝั่งละ 1 ดอก

อานิสงส์ของการกราบไหว้ ทำให้ค้าขาย ประกอบธุรกิจรุ่งเรืองมั่นคง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.