เหน่ง พอชอ

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน

เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ออกแนวทางการดำเนินงานมาแล้ว

เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ออกแนวทางการดำเนินงานมาแล้ว เ

เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ออกแนวทางการดำเนินงานมาแล้ว Read More »

ครอบครัวอุปถัมภ์

ครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการคุ้มครองผู้สูงอายุจาก พม.

ครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการคุ้มครองผู้สูงอายุจาก พม. ที่พว

ครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการคุ้มครองผู้สูงอายุจาก พม. Read More »