เหน่ง พอชอ

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน

จัดโครงการศึกษาดูงาน

จัดโครงการศึกษาดูงาน ทำเองหรือให้ทัวร์จัดให้ อันไหนดีกว่า

จัดโครงการศึกษาดูงาน ทำเองหรือให้ทัวร์จัดให้ อันไหนดีกว

จัดโครงการศึกษาดูงาน ทำเองหรือให้ทัวร์จัดให้ อันไหนดีกว่า Read More »

โรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นงานของท้องถิ่นหรือไม่

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นงานของท้องถิ่นหรือไม่ - ในสมัยที

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นงานของท้องถิ่นหรือไม่ Read More »