เหน่ง พอชอ

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน

นครนายก สานฝันสู่น้อง กิจกรรมชมรมพัฒนาชุมชนภาคกลาง

นครนายก มีคนเคยบอกว่า เคยเป็นเมืองในสมัยทวารวดี แต่ผมไม

นครนายก สานฝันสู่น้อง กิจกรรมชมรมพัฒนาชุมชนภาคกลาง Read More »