ชมรมพัฒนาชุมชนก้าว คนละก้าวไปกับพี่ตูน เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ชมรมพัฒนาชุมชนก้าว  คนละก้าวไปกับพี่ตูน  บอดี่สแลม  ตามที่เคยแจ้งให้กับสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ทุกท่านได้ทราบทางเฟสบุ๊คแล้ว

ชมรมพัฒนาชุมชนก้าว

สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯ เนี่ยเขาจ่ายค่าบำรุงชมรมปีละ  200  บาทนะครับ  โดยแยกเป็นเข้าชมรมจังหวัดที่เขาเหล่านั้นทำงานอยู่จำนวน  100  บาท  เข้าชมรมภาคอีก  100  บาท  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในจังหวัดและในภาคเพื่อสมาชิกชมรมฯ ครับ

ชมรมพัฒนาชุมชนก้าว คนละก้าว

ชมรมพัฒนาชุมชนก้าว

ซึ่งเงินจำนวนนี้ในแต่ละปีเราจะนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคมบางส่วน  ใช้จ่ายเพื่อติดตามทวงถามสิทธิของสมาชิกชมรมฯ บางส่วน  เพื่อบริการจัดการอื่นๆ อีกบางส่วน  และการนำเงินของท่านไปบริจาคร่วมกับโครงการ  ก้าวคนละก้าว  เพื่อ  11  โรงพยาบาลทั่วประเทศ  ก็เป็นการนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมครับ

กิจกรรมเพื่อสังคมครบรอบ  11  ปีชมรม

พวกเราคุยกันว่า  หักจากเงินของท่านใน  200  บาทออกมาคนละ  10  บาทตามเจตนาเดิมของพี่ตูนครับ

สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ที่จ่ายเงินค่าบำรุงชมรมและสมัครใหม่มาในปี  2560  นี้นะครับ  ได้เงินจำนวน  40,000  บาท

เงินจำนวน  40,000  บาทนี้เราชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้มอบหมายให้  คุณนครินทร์  กลิ่นซ้อน  รองประธานชมรมฯ ภาคเหนือ  นำไปมอบให้กับพี่ตูนที่จังหวัดพะเยาครับ

รอดูภาพถ่าย  รูปสวยๆ ทาง  เฟสบุ๊คห้องชมรม  ครับ  และ  ดูยอดบริจาคทั้งหมดได้ที่นี่

แล้วจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.