ชมรมพัฒนาชุมชน ตั้งมา 16 ปีแล้วนะ

16 ปีชมรมพัฒนาชุมชน

ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ที่เราเรียกติดปากว่า  ชมรมพัฒนาชุมชน  นั้น  ชื่อจริงๆ คือ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ตั้งมา  16  ปีแล้วนะ ครบอายุไปเมื่อวันที่  3  มีนาคม  2565  ที่ผ่านมานี้เอง

กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้ว เมื่อครบรอบอายุในแต่ละปี เราจะให้สมาชิกใส่เสื้อชมรมของปีนั้นๆ ถ่ายภาพโพสลง Facebook แล้วเราก็นำภาพนั้นมาทำวีดีโอในแต่ละปี เป็นการเผยแพร่ความรัก ความสามัคคี ของชมรมเรา

ชมรมพัฒนาชุมชน ตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไร

ประธานชมรมฯ เคยเล่าให้ผมฟังเรื่องการจัดตั้งชมรมว่า  ” เหตุผลและที่มาของการดำเนินการการจัดตั้งชมรมฯและการจัดทำเว็บไซด์ ก็เริ่มมาจากผมได้เข้าไปในเว็บไซต์ของหลายๆชมรม  ซึ่งผู้ที่ก่อตั้งก็มักจะมีชมรมของตำแหน่งของตนเอง  และไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตำแหน่งอื่นในการตอบคำถาม  หรือไม่พวกเขาก็อาจจะไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานดังกล่าวก็เป็นได้จึงไม่สามารถตอบคำถามให้กับตำแหน่งอื่น

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ก่อตั้งมาครบ  16  ปีก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบรรดานักพัฒนาชุมชนที่ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ไม่ว่าเราจะขอความร่วมมืออะไรก็ตามแต่มักจะได้รับความร่วมมืออย่างดีตลอดมา  ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้า  หรือทำบุญด้วยรูปแบบอื่นๆ  ก็มักจะได้รับความร่วมมืออย่างดี

ซึ่งทุกชมรมก็มีจุดประสงค์เดียวกันทั้งสิ้น  คือต้องการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆในตำแหน่งนั้นเท่านั้น  และบางครั้งเราเป็นแค่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตัวเล็กๆ  จะไปสอบถามแลกเปลี่ยนกับคนที่เขามีระดับสูงกว่าบางครั้งก็มีปัญหา  บุคคลเหล่านั้นไม่ให้ความร่วมมือ  ซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  เพื่อหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ  ประชาสัมพันธ์  และแนวทางการปฏิบัติงาน  ความก้าวหน้า  ให้ทัดเทียมกับตำแหน่งอื่นๆ ได้

แต่ในความคิดส่วนตัวของผม  ผมคิดว่ามีโอกาสน้อยมากที่เพื่อนๆ พัฒนาชุมชนจะได้พบปะสนทนาพูดคุยกัน   และปรึกษาปัญหากัน  และบางท่านผมคิดว่าคงจะไม่กล้าที่จะบอกกล่าวปัญหาหรือขอความช่วยเหลือจากใคร   เพราะวันจันทร์ถึงวันศุกร์พวกเราก็ต้องทำงาน  บางทีวันเสาร์ – อาทิตย์ถ้างานมีเยอะก็ไม่ได้หยุด  หรือบางคนก็ไปศึกษาเพิ่มเติม  หรือบ้างก็ต้องทำภารกิจอย่างอื่นอีก…”

ซึ่งคำพูดทั้งหลายทั้งปวงนี้มีให้อ่านในเว็บของชมรมพัฒนาชุมชน ท่านสามารถเข้าไปอ่านกันได้ครับ  ที่นี่ครับ

กิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสครบรอบ 16 ปี

ในปี 2565 นี้ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมครบรอบ 16 ปี โดยจัดที่จังหวัดลพบุรี และเมื่อตอนต้นปีภาคกลางได้ทำเสื้อ 16 ปีออกมาขาย เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจกรรม ซึ่งตอนที่ผมเขียนบทความนี้อยู่ (9 สิงหาคม 2565) ผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับ

แต่หลักๆ น่าจะเป็นทุนการศึกษา และซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนได้ใช้ในการศึกษากัน

ถามว่า ทำไมถึงเป็นนักเรียน ก็เพราะชมรมพัฒนาชุมชนประกอบไปด้วยคนหลากหลาย พุทธก็เยอะ คริสก็มาก อิสลามด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า ขอเชิญชวนบริจาคเงินหรืออย่างอื่นเพื่อไปทำบุญที่วัด คิดว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ของพวกเราที่นับถือศาสนาอื่น เขาจะทำบุญเหรอครับ

กิจกรรมจัดในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ที่กำลังจะถึงนี้ครับ จัดที่ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.