ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ครบ 11 ปี

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ที่เราเรียกติดปากว่า  ชมรมพัฒนาชุมชน  นั้น  ชื่อจริงๆ คือ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ครบรอบ  11  ปีไปเมื่อวันที่  3  มีนาคม  2560  ที่ผ่านมานี้เอง

ในโอกาสนี้ทางชมรมพัฒนาชุมชนได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกชมรมให้ถ่ายภาพที่ท่านได้ใส่เสื้อ  11  ปี  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ส่งมาให้เราเพื่อที่จะได้รวบรวมทำเป็นวีดีโอเผยแพร่ความรัก  ความสามัคคีของชมรมต่อไป

ชมรมพัฒนาชุมชน ตั้งมาครบ 11 ปีแล้ว

ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ก่อตั้งมาครบ  11  ปีก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบรรดานักพัฒนาชุมชนที่ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ไม่ว่าเราจะขอความร่วมมืออะไรก็ตามแต่มักจะได้รับความร่วมมืออย่างดีตลอดมา  ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้า  หรือทำบุญด้วยรูปแบบอื่นๆ  ก็มักจะได้รับความร่วมมืออย่างดี

ประธานชมรมฯ เคยเล่าให้ผมฟังเรื่องการจัดตั้งชมรมว่า  ” เหตุผลและที่มาของการดำเนินการการจัดตั้งชมรมฯและการจัดทำเว็บไซด์ ก็เริ่มมาจากผมได้เข้าไปในเว็บไซต์ของหลายๆชมรม  ซึ่งผู้ที่ก่อตั้งก็มักจะมีชมรมของตำแหน่งของตนเอง  และไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตำแหน่งอื่นในการตอบคำถาม  หรือไม่พวกเขาก็อาจจะไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานดังกล่าวก็เป็นได้จึงไม่สามารถตอบคำถามให้กับตำแหน่งอื่น

ซึ่งทุกชมรมก็มีจุดประสงค์เดียวกันทั้งสิ้น  คือต้องการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆในตำแหน่งนั้นเท่านั้น  และบางครั้งเราเป็นแค่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตัวเล็กๆ  จะไปสอบถามแลกเปลี่ยนกับคนที่เขามีระดับสูงกว่าบางครั้งก็มีปัญหา  บุคคลเหล่านั้นไม่ให้ความร่วมมือ  ซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  เพื่อหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ  ประชาสัมพันธ์  และแนวทางการปฏิบัติงาน  ความก้าวหน้า  ให้ทัดเทียมกับตำแหน่งอื่นๆ ได้

แต่ในความคิดส่วนตัวของผม  ผมคิดว่ามีโอกาสน้อยมากที่เพื่อนๆ พัฒนาชุมชนจะได้พบปะสนทนาพูดคุยกัน   และปรึกษาปัญหากัน  และบางท่านผมคิดว่าคงจะไม่กล้าที่จะบอกกล่าวปัญหาหรือขอความช่วยเหลือจากใคร   เพราะวันจันทร์ถึงวันศุกร์พวกเราก็ต้องทำงาน  บางทีวันเสาร์ – อาทิตย์ถ้างานมีเยอะก็ไม่ได้หยุด  หรือบางคนก็ไปศึกษาเพิ่มเติม  หรือบ้างก็ต้องทำภารกิจอย่างอื่นอีก…”

ซึ่งคำพูดทั้งหลายทั้งปวงนี้มีให้อ่านในเว็บของชมรมพัฒนาชุมชน ท่านสามารถเข้าไปอ่านกันได้ครับ  ที่นี่ครับ

ชมรมพัฒนาชุมชน  ที่เห็นเอาเป็นว่าใครเป็นใครไปชมวีดีโอของชมรมพัฒนาชุมชนเลยละกันครับ

และนักพัฒนาชุมชน  ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ควรจะหาอ่าน  อริยสัจ4  เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วย  ใช้ได้แม้กระทั่งการทำงานนะ  ขอบอก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.