ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว

ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว

ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการมาให้ท้องถิ่นทำ หลายแห่งทำแล้ว หลายแห่งยังไม่ทำ แล้วก็มีเสียงบ่นตามมาอีกหลายเสี่ยงมาก และเรื่องที่กำลังจะตามมาให้ทำอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารขยะ การจัดการขยะ ขยะเปียกขั้นสอง

ว่ากันว่า ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ซึ่งมีที่มาจากการที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายการเติมเงิน Digital Wallet ต่อรัฐสภา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครอบคลุมทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย สนับสนุนการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน เปิดพื้นที่จำหน่าย และสร้างรายได้

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมแสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยึด 3 หลักการ คือ การท่องเที่ยวไร้ขยะ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยปกติแต่ละพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะมีพื้นที่ตลาดนัดของเอกชนอยู่แล้ว บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตลาดนัดของตัวเองอีก ก็สามารถไปจัดตรงนั้นได้

ถ้าเป็นของเอกชนก็เข้าไปคุยกับเจ้าของตลาด ขอพื้นที่นิดหน่อยพอให้ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพสินค้าโอท็อป นำสินค้าไปวางขาย ถ้าเป็นเทศบาลที่มีตลาดเป็นของตัวเอง ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับ

แนวทางของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ให้เราประสานกับกลุ่มสินค้าโอท็อป หรือกลุ่มอาชีพที่มีชื่อเสียงในตำบลของเรา นำสินค้ามาวางขายในตลาด แล้วก็รายงานไปที่ท้องถิ่นจังหวัด

แล้วก็อยู่ที่แต่ละอำเภอด้วยนะครับว่าแนวทางจะออกมาอย่างไร อย่างอำเภอที่ผมอยู่เนี่ย มี 4 ตำบล เขาก็ไปเปิดตลาดร่วมกันที่ ที่ว่าการอำเภอ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ไฟ ที่จะใช้ในตลาด

อำเภอก็ไม่อยากให้ใช้ไฟอำเภอ ทั้งๆ ที่งานนี้เป็นงานของท้องถิ่นอำเภอแท้ๆ งงสิครับ เอาล่ะ งั้นแต่ละ อบต. ก็รับผิดชอบจ่ายค่าไฟของใครของมันละกัน

เราก็ต้องมาทำหนังสือไปหาไฟฟ้าอีกว่า ขอให้ไฟฟ้ามาติดตั้งมิเตอร์ให้ด้วย แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากไฟฟ้า เขาบอกว่ามันไม่คุ้ม เราก็นึกในใจว่า เออ…ว่ะ จะจัดได้สักกี่นัดวะ HA HA

พอถึงวันงานจริงๆ เราก็ใช้ไฟของอำเภออยู่ดี วุ่นวายไปหมดนโยบายมหาดไทย อ้อ แล้วก็ถ้าชาวบ้านได้เงินดิจิตอลมาจริงๆ เขาคงมาซื้อสินค้าโอท็อปจนขายแทบไม่ทันเลยมั้ง

พันธุกรรมพืช ตอนที่ 1

Facebook Neng Phorchor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.