บ้านผู้ยากไร้ ไม่ใช่เงินของ อบต.

บ้านผู้ยากไร้

บ้านผู้ยากไร้ เงินที่ใช้ในการสร้างบ้าน เงินที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้าน ของผู้ยากไร้ ไม่ใช่เงินของ อบต. นะครับ เป็นเงินที่เราขอมาจาก พมจ.หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ อบจ.

ระเบียบกฎหมายไม่ได้เปิดช่องทางไว่ให้เราทำได้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่พวกเรา อบต.ทำได้คือ ลงไปสำรวจข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณเพื่อส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เขาสามารถจ่ายเงินให้ได้

แน่นอนว่า หน่วยงานที่ของบประมาณไป ไม่ใช่ อบต.เราแค่แห่งเดียว แต่มีอีกหลาย อบต. ในจังหวัด ซึ่งเจ้าของงบประมาณ เมื่อได้รับเรื่องแล้ว ก็ต้องไปจัดสรรงบประมาณให้ตามจำนวนงบประมาณที่ตัวเองมีอยู่

มันก็ต้องมีบ้างที่บางคนจะไม่ได้รับงบประมาณ

เรื่องที่หนักอกหนักใจ กลุ้มอกกลุ่มใจ ของคนที่ทำงานด้านสวัสดิการมันอยู่ตรงนี้แหละครับ

ไม่ว่าจะเป็น พมจ. หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือว่า อบจ. มักจะบอกเราในตอนต้นปีว่า ให้สำรวจมาเลย มากเท่าไรก็ได้ งบประมาณเรามีพร้อม เป็นอย่างนี้ทุกปี

พอเราลงสำรวจ และส่งรายชื่อพร้อมแนบหลักฐานไป ปรากฎว่า ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

ปีต่อมา หรือบางครั้งไม่ถึงปีเลย ก็บอกให้เราลงสำรวจอีกแล้ว

ลงพื้นที่สำรวจบ่อยๆ เข้า เจอหน้าคนด้อยโอกาสบ่อยๆ เข้า เจอหน้าคนพิการบ่อยๆ เข้า แล้วคนเหล่านี้ไม่ได้อะไรที่เราบอกเขาไว้สักที เขาเริ่มโมโหแล้วล่ะครับ

ลงไปคราวนี้เจอด่าเลย

ผมลงพื้นที่ไปสำรวจคราวนี้เป็นครั้งที่สองของปีงบประมาณนะครับ แน่นอนว่ามันก็ไปครัวเรือนเดิมๆ นั่นแหละ ครัวเรือนที่เราเคยสำรวจ ครัวเรือนที่เราเคยส่งรายชื่อไปของบประมาณ แต่ไม่ได้ในรอบที่แล้ว

คราวนี้เราลงพื้นที่สำรวจบ้านยากไร้อีกแล้ว แล้วมันจะมีเหลือสักกี่ที่ล่ะ ที่เป็นครัวเรือนลำบากเรื่องที่อยู่อาศัย มันเห็นๆ กันอยู่ ซึ่งบางครั้งเราส่งไป เจ้าของงบประมาณดันเลือกเอาครัวเรือนที่ไม่ลำบากที่สุดอ่ะ

เราก็ไม่รู้จะทำยังไง

ผมเชื่อว่า หลายแห่ง หลาย อปท. เจอแบบเดียวกันกับผม ได้แต่บอกไปยังหน่วยงานกระจายอำนาจครับว่า ถ่ายโอนงานพวกนี้มาให้ท้องถิ่นอย่าง อบต. เทศบาลเร็วๆ หน่อยเถอะ

อบต. เทศบาล เขามีเงินนะ

ถามว่า ที่ขอไปที่ พมจ. เราได้รับการจัดสรรงบประมาณมั้ย ตอบว่า ได้ครับ แต่บางทีมันไม่ได้ดังใจตัวเราเอง เช่น ครัวเรือนนี้ลำบากกว่า แต่ดันไม่ได้ในรอบแรก ซึ่งรอบต่อไปตอนไหนก็ไม่รู้

และอีกอย่าง เราไม่อยากรับงานฝาก ตอนนี้งานเราเยอะมาก (ก.ไก่ล้านตัว)

ฝากไว้ด้วยครับ บ้านผู้ยากไร้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อบจ.พิจิตร

โครงการเศรษฐกิจชุมชน 2565

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.