ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ย ปีงบ 64 ทำได้จากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ย

ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ย ในปีงบประมาณ 2564 นี้ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ย ให้เราด้วย หลายคนอาจจะบอกว่า เหมือนกับประกาศที่เราทำมือมั้ย อย่าเพิ่งดูถูกนะ มีครุทด้วยนะจะบอกให้

เมื่อก่อนนี้ หลายคนมักจะมีข้อมูลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างน้อย 2 ชุด 1 คือประกาศที่เราทำมาเองกับมือ ในรูปแบบเอกสารประกาศของทางราชการ บางคนทำในไฟล์ Word บางคนทำในไฟล์ Excel แล้วแต่ความถนัด 2 คือประกาศ (ที่จริงคือราชชื่อ) ที่เราดึงข้อมูลมาจากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

แล้วก่อนการจ่ายเงินในเดือนตุลาคม เราก็จะนำข้อมูลสองชุดนี้มาเปรัยบเทียบกันว่าข้อมูลตรงกันมั้ย คนไหนที่มีในระบบแต่ไม่มีในประกาศ คนไหนมีในประกาศแต่ไม่มีในระบบ ซึ่งถ้าใครมีผู้รับเบี้ยน้อยๆ แบบร้อยสองร้อยก็จะสามารถกวาดตามองเห็นได้ภายในเวลาไม่กี่นาที แต่ถ้าใครมียอดผู้รับเบี้ยเป็นพันละก็ยุ่งเลย

เราถึงต้องมีการสอนกันไงครับ ว่าวิธีการเทียบเลขบัตรประชาชนของไฟล์ประกาศ กับไฟล์ในระบบ ทำกันยังไง บางคนไปกันตั้งสองสามครั้ง อบรมกันแทบจะทุกไตรมาสกันเลยทีเดียว เพื่อทำเจ้าประกาศที่ว่านี้แหละ ครั้งแรกตัวเองไป กลับมาแล้วลองทำดู ทำไม่ได้ ครั้งต่อไปเอาลูกน้องไปด้วย กลับมายังไปไม่เป็นอีก เลยต้องมีครั้งที่สาม

ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 เราจะประกาศในวันที่ 30 กันยายน 2563 และติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5744 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบ 64 ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ย จากระบบสารสนเทศต้องทำยังไงบ้าง

ก่อนอื่นให้ท่าน Login เข้า ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของท่านให้เรียบร้อยครับ แล้วให้ท่านคลิกที่ “ค้นหา” เลือกประเภทของผู้มีสิทธิเป็น “ผู้สูงอายุ” เลือกสถานะ “มีชีวิตอยู่” แล้วไปกด “ค้นหา” ระบบจะประมวลผลออกมาบอกเราว่า ผลการค้นหามีผู้สูงอายุอยู่กี่คน ซึ่งตามตัวอย่างในภาพมีอยู่ 1004 คน

จำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับ จากนั้น ใช้วิธีเดียวกันนี้ตรวจสอบดูว่า คนพิการ ที่มีชีวิตอยู่ มีทั้งหมดกี่คน แล้วก็จำตัวเลขพิการไว้เหมือนกันว่ามีทั้งหมดกี่คน ตัวเลขสองตัวเลขนะครับ ผู้สูงอายุ กับ พิการ

คำว่า วิธีเดียวกันนี้คือ คลิกที่ ค้นหา เลือกประเภทของผู้มีสิทธิเป็น คนพิการ เลือกสถานะ มีชีวิตอยู่ แล้วไปกด ค้นหา

ตัวเลขคนพิการไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะคนพิการ มาลงทะเบียนเดือนนี้ รับเงินเดือนหน้า หรือเดือนถัดไป

แต่…..ผู้สูงอายุ…..นี่สิ

ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ย

มาตรวจสอบผู้สูงอายุกันหน่อย ที่เมนู “การประกาศรายชื่อ” เลือก “บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ รายปี” แล้วเลือกปี 2564 (ปีงบประมาณที่รับลงทะเบียน) และเลือก 2564/09 (เดือนกันยายน) และเลื่อนลงมาดูว่ายอดตรงกับตัวเลขที่เราจำไว้มั้ย ถ้าตรงก็เป็นอันว่าโอเคล่ะ แต่ถ้ามันไม่ตรงล่ะ

ถ้ามันไม่ตรง เราต้องนึกแล้วล่ะว่า มีใครบ้างที่มาลงทะเบียนแล้วเรายังไม่ได้บันทึก หรือเราเพิ่งบันทึกแต่ระบบยังไม่ได้ประมวลผล มันยังเป็นตัวเลขอันเก่าอยู่ ก็ต้องรอประมวลผลก่อน ผมเห็นหลายคนทำแบบนี้-พอมีผู้มาลงทะเบียนเขาจะบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพทันทีเลย แบบนี้ก็ดีนะครับ จะได้ไม่ลืม

ประกาศของคนพิการก็ทำเหมือนกันครับ เปลี่ยนจากตัวเลือก ผู้สูงอายุ มาเป็น พิการ เท่านั้นเอง หรือถ้าใครอ่านแล้วไม่เข้าใจ ก็สามารถเปิดดูวิธีการที่ประธานชัชบอกไว้นี่ก็ได้ครับ ผมนำมาแปะไว้ในนี้แล้ว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.