ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนต้องมีใบรับรองแพทย์อีกมั้ย

ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ เรามักจะคุ้นเคยกับการถกเถียงกันว่า ใบรับรองแพทย์ต้องเขียนว่ายังไง ถึงจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ผมเคยเขียนไว้ในนี้เมื่อนานมาแล้วว่า ผู้ป่วยเอดส์กับผู้ติดเชื้อ HIV เหมือนหรือต่างกันตรงไหน รับเบี้ยยังชีพได้หรือไม่ ไว้ว่า ผู้ป่วยเอดส์กับผู้ติดเชื้อ HIV ไม่เหมือนกันนะครับ

เอดส์ คือ อาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัช HIV ซึ่งไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิต้านทางของร่างกายต่ำกว่าปกติ มีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าคนปกติ

ส่วน HIV คือ เชื้อไวรัส HIV ซึ่งสามารถแบ่งตัวในเซลล์ของคนเราอย่างเม็ดเลือดขาวหรือเซลล์สมองได้ เมื่อติดเชื้อ จะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น แต่ไม่สามารถขจัดได้หมด พอมันไปทำลายเม็ดเลือดขาว ภูมิต้านทานจะลดลง

อ่าน ผู้ป่วยเอดส์กับผู้ติดเชื้อ HIV เหมือนหรือต่างกันตรงไหน ได้ที่นี่

อีกเรื่องหนึ่งที่เราถกกันคือ พอสิ้นปีงบประมาณมา ผู้ป่วยเอดส์ต้องมาแสดงตนเพื่อยืนยันขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หรือเปล่า ถ้ามาแสดงตนต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วยมั้ย

เมื่อปี 2563 อบต.บางยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทำหนังสือหารือเรื่องเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ว่าใบรับรองแพทย์ต้องว่ายังไง และต้องมีใบรับรองแพทย์ไปยื่นใหม่ในวันแสดงตนมั้ย

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/295 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง ขอหารือกรณีเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตอบมาว่าอย่างนี้ครับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ให้คำนิยาม “ผู้ป่วยเอดส์” หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว

ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบนี้ ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ โดยรับรองว่า เป็นผู้ป่วยเอดส์ ส่วนผู้ติดเชื้อ HIV ยังมิใช่ผู้ป่วยเอดส์

สำหรับกรณีการแสดงตน เพื่อยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้น ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงอีก เนื่องจากระเบียบดังกล่าวกำหนดให้มาแสดงความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้นต่อไป

สรุปแล้วก็คือ ใบรับรองแพทย์ต้องลงว่าผู้ป่วยเอดส์ ลงว่า ผู้ติดเชื้อ HIV ลงว่า ภูมิคุ้นกันบกพร่อง หรืออย่างอื่นที่ไม่ใช่ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์นะครับ

อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ สมัครไปอบรมกับเรานะครับ

=========================

ฝากเพจ คนพอชอ ด้วยนะครับพี่น้อง

https://www.facebook.com/khonporchor

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การฝึกอบรม หรือเรื่องงานสวัสดิการ ติดตามได้ที่นี่ครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.