พอชออีสาน สานฝันปันรักเพื่อน้อง 61 กิจกรรมเพื่อสังคมจากชมรม พช.ภาคอีสาน

พอชออีสาน  สานฝันปันรักเพื่อน้อง  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองครับ ครั้งแรกจัดในปี 59 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2559 บางคนอาจจะทำหน้าสงสัยแล้วบอกว่า อ้าว ครั้งแรกจัดปี 59 ครั้งที่ 2 ทำไมจัดปี 61 ล่ะ

พอชออีสาน สานฝันปันรักเพื่อน้อง 61 ทำไมต้องจัด 61 ข้าม 60 มาทำไม

พอชออีสาน

จริงๆ เราตั้งใจจะจัดในปี  60  นั่นแหละครับ  แต่เนื่องจากภารกิจหลายอย่างรัดตัวทั้งกรรมการ  ทั้งผู้ประสานงานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  และอีกหลายๆ เหตุผล  เลยทำให้เราจัดในเดือนธันวาคม  ปี  60  ไม่ได้  เลยต้องเลื่อนมาจัดในเดือนมกราคม  2561  แทน

อีกอย่างหนึ่งคือ  เราหนี  กิจกรรม  11  ปี  ที่จัดในเดือนพฤศจิกายน  2560  ด้วยไงครับ  ไม่ว่ากันใช่มั้ย

กิจกรรมพอชออีสานสานฝันปันรักเพื่อน้อง  เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสานตั้งใจจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระต่างๆ ในสังคม  โดยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ ที่มีฐานะยากจนในโรงเรียนชนบทที่ห่างไกลที่มักจะขาดโอกาสเสมอ

พอชออีสาน

เราจัดทำเป็นทุนการศึกษาทุนละ  500  บาทครับ  และเราก็มอบโอกาสให้ทุกๆ ท่านได้ทำบุญกับเราโดยการบริจาคเป็นทุนการศึกษา  จะหนึ่งทุน  สองทุน  หรือหลายทุนก็ได้  หรือจะบริจาคเป็นเงิน  20  บาท  50  บาท  100  บาท  500  บาท  หรือ  1000  บาท  ได้หมดครับ  หรือจะบริจาคเป็นอุปกรณ์กีฬา  บริจาคเป็นอุปกรณ์การศึกษาอื่น  ก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้ว

พอชออีสาน

เงินที่ท่านบริจาค  อุปกรณ์กีฬาที่ท่านบริจาค  อุปกรณ์การศึกษาอื่นที่ท่านบริจาค  เราจะนำไปมอบให้เด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านตามุย  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนที่มีนักเรียนรวมกันทั้งโรงเรียน  73  คน  ครูและบุคลากรอีก  8  คน  ในวันที่  27  มกราคม  2561  ครับ

ท่านสามารถบริจาคกับโครงการนี้ผ่านทางธนาคารได้ที่  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุนีย์ทาวเวอร์  บัญชีเลขที่  850-0-18434-5  ชื่อบัญชี  นายวันชนะ  พิมพ์แก้ว  หรือนายชาญ  นพคุณ  หรือนางอัจฉรา  ทัดเทียม

และถ้าหากว่าท่านสมัครไปอบรมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  ที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  17-19  มกราคม  2561  ท่านก็สามารถบริจาคผ่านวิทยากร  ผ่านทาง มสธ.  หรือกรรมการ/ผู้ประสานงานชมรมพัฒนาชุมชนฯ ภาคอีสานได้ทุกท่านครับ

[starbox]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.