เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 2565 เป็นเวลา 6 เดือนต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 2565

เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 2565 เป็นเวลา 6 เดือน – จากข่าวเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ รายละ 100-250 บาทต่อเดือน ตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดในการ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 2565 เป็นอย่างนี้ครับ

1.ผู้สูงอายุที่อายุ 60-69 ได้รับเงินอยู่แล้ว 600 บาท/เดือน จะได้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุอีก 100 บาท รวมเป็น 700 บาท/เดือน

2.ผู้สูงอายุที่อายุ 70-79 ได้รับเงินอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุอีก 150 บาท รวมเป็น 850 บาท/เดือน

3.ผู้สูงอายุที่อายุ 80-89 ได้รับเงินอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน

4.ผู้สูงอายุที่อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินอยู่แล้ว 1,000 บาท/เดือน จะได้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุอีก 250 บาท รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน

วงเล็บไว้นิดหนึ่งว่า เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุให้ถึงเดือนกันยายน 2565 เท่านั้นนะครับ ในเดือนตุลาคม 2565 ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม

ซึ่งในเรื่องนี้ทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ทำวีดีโอวิธีการหายอดคนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 2565 ตามมติ ครม. ให้กับนักพัฒนาชุมชนและผู้ที่ทำงานด้านนี้ ผมเลยถอดเทปมาเขียนให้อ่านอีกรอบหนึ่งครับ

เริ่มต้นนะครับให้เราเข้าระบบของกรมบัญชีกลางนะครับ e-Social Welfare นั่นแหละครับ เข้ามาแล้วก็ล๊อกอินเข้าระบบเลยครับ แล้วไปที่เมนู “รายงาน” เลือก “ตรวจสอบการจ่ายเงิน” ครับ

จากนั้นเลือก ประเภทสวัสดิการ เป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เลือก เมษายน ช่อง ผลการตรวจสอบจาก ปค. ให้เราเลือก จ่าย แล้วมาที่ ประเภทรายงาน เลือก Excel ครับ เพื่อความสะดวกในการเรียกดู คลิก พิมพ์รายงาน ระบบจะโหลดเอกสารให้เราเลือกที่เก็บ (หรือออโต้ถ้าใครไม่ตั้งค่าบราวเซอร์ไว้)

เมื่อโหลดมาได้แล้ว เราก็ไปเปิดไฟล์ Excel ที่เราโหลดมา เพื่อตรวจสอบจำนวนครับ ส่วนคนที่เราบันทึกเลขบัตรผิดจะไม่อยู่ในหน้านี้นะครับ ต้องไปดูในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพของกรมส่งเสริมที่พวกเราคุ้นเคย โดยไปดูที่เมนู ข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง งวดที่จ่าย เลือก 256504 ผลการตรวจสอบ เลือก ไม่จ่ายเงิน แล้วคลิกที่ ค้นหา คนที่เลขบัตรผิดจะมีชื่ออยู่ตรงนั้นครับ

ทีนี้ กลับมาดูไฟล์ Ecel ของเราครับ เราจะมาตรวจสอบว่า คนที่อายุ 60-69 รับ 600 มีกี่คน คนที่อายุ 70-79 รับ 700 มีกี่คน คนที่อายุ 80-89 รับ 800 มีกี่คน คนที่อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 1,000 มีกี่คน เมื่อรู้ยอดแต่ละช่วงแล้ว ก็นำยอดเงินที่จะได้รับเพิ่มคูณเข้าไปได้เลยครับ

วิธีการตรวจคือ เปิดไฟล์ขึ้นมาครับ คลิกเลือกที่ช่องเลข 5 มันจะเลือกยาวเลยครับ แล้วไปที่ เรียงลำดับและกรอง เลือก ตัวกรอง ในแต่ละช่องจะปรากฎเป็นลูกศรขึ้นมาครับ (รายละเอียดดูในวีดีโอได้ครับ)

เนื่องจากในไฟล์มันไม่มีอายุของผู้รับเบี้ยมาให้ เราก็เลือกที่ จำนวนเงิน แทนครับ 600 ก็คือกลุ่ม 60-69 นั่นแหละ เราเลือกที่ 600 แล้วกด ตกลง รายการมันจะบอกจำนวนที่มุมล่างซ้ายครับ เราก็เอายอดนั้นไปคูณกับ 100 ได้เลย นั่นคือยอดเงินที่เราจะได้เข้ามาครับ ทำให้ครบทั้ง 4 ระดับ คือ 600 700 800 และ 1,000 ก็จะรู้ยอดทั้งหมด

แต่ อย่าลืมว่า นี่เป็นการตรวจเดือนเมษายน 2565 นะครับ เดือนพฤษภาคม 2565 และเดือนต่อๆ ไป มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาอีกแน่นอน คือกลุ่มที่เขาจะได้รับเบี้ยเป็นเดือนแรก ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ตามประกาศของท่านครับ

ตรวจสอบเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศต้องทำเดือนละสามครั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.