โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นงานของท้องถิ่นหรือไม่

โรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นงานของท้องถิ่นหรือไม่ - ในสมัยที่ยังอยู่ที่เดิม ผมพยายามปฏิเสธงานโรงเรียนผู้สูงอายุเสมอมา ที่ไม่อยากทำงานนี้ไม่ใช่ว่ามีข้อสงสัยว่ามันเป็นงานของเรามั้ยหรอกนะครับ

ที่ไม่อยากทำเพราะ มันเป็นงานที่ยาว ทำครั้งเดียวไม่เสร็จ ต้องหาเรื่องอะไรใหม่ๆ มากระตุ้นให้ผู้สูงอายุอยู่เสมอ ผมเลยมองว่ามันเป็นงานที่ยาว ทำแล้วหยุดไม่ได้ HA HA

ยุคหนึ่ง สมัยหนึ่ง นายอำเภอที่ผมทำงานอยู่มีนโยบายจะให้ท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เล่นเอาหนาวๆ ร้อนๆ ไปเลยสำหรับคนที่ไม่พร้อมจะทำ

แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ผู้สูงอายุในตำบลเราเห็นตำบลข้างๆ มี เขาก็มาถามนายกว่า เราไม่ทำโรงเรียนผู้สูงอายุเหมือเขาเหรอ นายกเห็นมีผู้สูงอายุสนใจ ทำไมจะไม่ทำโรงเรียนผู้สูงอายุ ล่ะครับ แม้จะมีคำถาม โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นงานของท้องถิ่นหรือไม่

คนที่ยิ้มอย่างมีความสุข คือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครับ

ก่อนหน้านี้ คนที่เข้าอบรมกับ ม.บูรพา เรื่องระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับใหม่ล่าสุด ปี 2566 คงจะได้ยินวิทยากรบอกว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.

แต่เห็นท้องถิ่นหลายแห่งทำ เลยไม่อยากพูดถึง เมื่อมันไม่ใช่งานของเรา เรานำมาเป็นผลงานไม่ได้นะครับ ถ้าจะทำให้ทำในชื่ออื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนผู้สูงอายุ

จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรืออะไรก็ว่าไป

สอบถามหลักสูตรอบรม ม.บูรพา ได้ที่นี่

นักพัฒนาชุมชนหลายคนไม่เชื่อนะครับว่าโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ใช่งานของท้องถิ่น ก็เข้าใจได้นะครับ เพราะตอนนี้ไปไหนๆ ก็มีแต่โรงเรียนผู้สูงอายุทั้งนั้นเลย ผมเองก็กำลังจะไปดูงานเรื่องจัดตั้งโรงเรียนเหมือนกัน HA HA

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีหนังสือมาถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งว่า กรมกิจการผู้สูงอายุได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

กรมกิจการผู้สูงอายุจึงขอจัดส่งคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน มาให้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

เห็นมั้ยครับว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นงายของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งท้องถิ่นนำรูปแบบมาปรับใช้ในท้องถิ่น

ถ้าท่านใช้คำว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเหมือนเขา มันก็คืองานของเขา ท่านจะนำมาเป็นผลงานเพื่อประเมิน บางแห่งไม่ให้นะครับ แต่ถ้าท่านปรับบ้าง เปลี่ยนหน่อย ใช้เป็นชื่อโครงการอื่น อันนี้เหมาะสมกว่า

หลายแห่งที่มีผลงานดีเด่นเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ เขาปรับเปลี่ยนเหมือนอย่างที่ผมว่าไปนะครับ แต่แม้จะไม่ได้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเขาก็เรียกชื่อนี้อยู่ดี

เหมือนกับเป็นชื่อเล่นน่ะครับ

ส่วนอันที่อยากให้แจ้งมาอีกอันหนึ่งคือเรื่องของคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับ ไม่รู้ว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดวันประชุมแล้วหรือยัง

ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็คือนายกรัฐมนตรีครับ เป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้ว ผมว่าไม่นานหรอกครับ คงประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็คงจะประกาศออกมาให้พวกเรานักพัฒนาชุมชนและคนที่ทำงานด้านสวัสดิการนี้ทราบกัน

ถ้ามีประกาศออกมา ผมจะนำมาแจ้งที่นี่ล่ะครับ

พันธุกรรมพืช ตอนที่ 1 เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.