เหน่ง พอชอ

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ นักพัฒน์มือใหม่ควรไปอบรม

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  ที่พวกเรานักพัฒนาชุมชนหรื […]

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ นักพัฒน์มือใหม่ควรไปอบรม Read More »

ค่าเช่าบ้าน

ค่าเช่าบ้าน ชาวท้องถิ่น กรณีเช่าบ้านพ่อตัวเอง สามารถทำได้หรือไม่

ค่าเช่าบ้าน ชาวท้องถิ่น  กรณีเช่าบ้านพ่อของตัวเอง

ค่าเช่าบ้าน ชาวท้องถิ่น กรณีเช่าบ้านพ่อตัวเอง สามารถทำได้หรือไม่ Read More »

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพตามข้อแนะนำของ สตง.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่เรานักพัฒนาชุมชน  อ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพตามข้อแนะนำของ สตง. Read More »