ชมรมพัฒนาชุมชน ภาคกลาง จัดกิจกรรม “พี่สุขใจน้องอุ่นกาย”

ชมรมพัฒนาชุมชน ภาคกลาง จัดกิจกรรม “พี่สุขใจน้องอุ่นกาย” – กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประจำปีของชมรมพัฒนาชุมชน ซึ่งในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด จะมีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ แตกต่างกันแค่ชื่อกิจกรรมหรือชื่อโครงการเท่านั้น

ชมรมพัฒนาชุมชน ภาคกลาง

พี่สุขใจน้องอุ่นกาย เป็นกิจกรรมที่ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ชมรมพัฒนาชุมชน ภาคกลาง

กิจกรรมนี้จัดที่ โรงเรียนบ้านอู่ล่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้มอบเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ชุดนักเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มอบให้เด็กๆและโรงเรียนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ชมรมพัฒนาชุมชน ภาคกลาง

ชมรมพัฒนาชุมชนแต่ละภาคแต่ละจังหวัด จะมีกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ แบบนี้ทุกปีครับ เหมือนกับครั้งหนึ่งภาคอีสานก็เคยจัดกิจกรรม พอชออีสานสานฝันปันรักเพื่อน้อง มาเมื่อปีที่แล้วและปีก่อนโน้น

ติดตามอัพเดทกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ทุกวันที่ เพจชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.