ปวดหัวกับเงินอุดหนุนเด็ก ทำไมต้องทำให้ยุ่งยากขึ้น (วะ)

ปวดหัวกับเงินอุดหนุนเด็ก

ปวดหัวกับเงินอุดหนุนเด็ก ทำไมต้องทำให้ยุ่งยากขึ้นวะ ทั้งผูกพร้อมเพย์ ทั้งเสียบบัตรประชาชน ทั้งบันทึกในแอป ทั้งสแกนเอกสาร และอีกมากมายที่ให้ท้องถิ่นทำ ย้ำว่า ให้ท้องถิ่นเป็นคนทำนะ ไอ้เรื่องยุ่งยากทั้งหลายเนี่ย ไม่ใช่ตัวเองนะ

และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ เพจชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เขาโพส “ส่วนหนึ่งจากคนทำงาน” ว่าเขา (นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่ะครับสะท้องมา) ปวดหัวกับเงินอุดหนุนเด็ก อย่างนี้ครับ

ส่วนหนึ่งจากคนทำงาน

นี่ถ้ากรมอื่น ๆ รู้นะว่า ออกระเบียบให้ ท้องถิ่นทำงาน แทนตัวเองได้ ต่อไป กรมราชทันฑ์ กรมประมง กรมป่าไม้ กรมควบคุมโรค ควบคุมมลพิษ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมเจ้าท่า กรมขนส่ง กรมตำรวจ อีกกี่กรมล่ะ

ต่อไปให้มาติดต่อที่ท้องถิ่นให้หมดแลย ดีมั้ย ………..ด้วยเหตุผลใกล้ชิดประชาชนมากกว่า………………. เจ้าหน้าที่ไม่พอ บลา ๆๆ เขาอ้างได้นี่ว่า ขนาดกรมเด็ก ยังทำได้เลย ยัดงาน ….ให้ท้องถิ่นทำงานแทนตัวเองได้เลย ทำไมกรมอื่นๆ จะยัดบ้างไม่ได้ ตัวข้าก็อยากจะสบายแบบนี้บ้าง ท้องถิ่นมันรับหมดแหละ ให้อะไรไปก็เอา ออกระเบียบยัดงานกันเลยทุกคน

งานต่อไปจาก กรมฯ อะไรล่ะครับ ลงทะเบียน ขอใบขับขี่ หรือรับลงทะเบียน รับต้นไม้ รับเงินเกษตรกร รับลงทะเบียน ขอโน่นขอนี่ ขออะไรอีก เด่วขอนึกก่อน มันต้องมีมาอีกแน่ ๆ ผมทำนายไว้เลย

ป.ล. นี่ผมประชดเฉยๆ นะ อย่าทำจริงๆ นะ T__T

#อยากให้รู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นคนเกี่ยงงาน

แต่คุณไปศึกษาดูก่อนว่าตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจทำอะไรบ้างและปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจกี่ 100 ภารกิจ

ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฉบับที่หนึ่งบอกว่าจะจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของงบประมาณของประเทศแต่ปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายใหม่คำถามก็คือปัจจุบันได้รับการจัดสรรมาร้อยละเท่าไหร่เอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยเกี่ยงงานในเรื่องของภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาแล้วไม่ว่าจะถ่ายโอนภารกิจมาปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทำทุกภารกิจ

แต่ก็ยังมีคนบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดประชาชนจะต้องรับทำงานของทุกส่วนราชการซึ่งคนที่พูดแบบนี้จะต้องไปอ่านกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออะไร

งานที่พวกคุณคิดกันแล้วคุณทำไม่ได้คุณอย่าไปคิดถ้าคิดแล้วต้องทำเองจะต้องไม่เป็นภาระของคนอื่นนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นสิ่งที่ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การสนับสนุนแต่อย่ามาเยอะกับเรื่องที่จะต้องให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่จะต้องรับภาระมากมาย

หน่วยงานของตัวเองซึ่งเป็นหน่วยงานวันโฮมแต่ละจังหวัดมีเยอะแยะมากมายไม่เห็นออกกฏหมายให้หน่วยงานของตัวเองทำเลยเพิ่งอยู่กระทรวงตัวเองแท้ๆ

#แต่ออกกฏหมายมาให้องค์กรปกครองสองถิ่นซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลทำงานแทน

ออกกฏหมายมาใหม่ให้คนอื่นทำงานก็ไม่มีงบประมาณจัดอบรมออกกฏหมายมาให้คนอื่นทำอะไรตั้งเยอะแยะแต่ไม่มีงบประมาณจัดสรรในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์

ผลงานของคุณสำเร็จคุณมีผลงานคุณได้ขั้นเงินเดือนที่ดีเพราะทำงานสำเร็จ แต่คุณได้ฟังคำสะท้อนจากพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาสะท้อนไปบ้างหรือเปล่า และได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือเสนอผู้บังคับบัญชาของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวบ้างหรือเปล่า

ทำไมพี่น้ององค์กรปกครองส่วนถิ่นถึงจะต้องออกมาพูดเรื่องแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่หน้างานและทำงานแทนพวกคุณทั้งทั้งที่เป็นงานของพวกคุณ คุณคิดว่าเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่เท่าไหร่และหนึ่งคนรับผิดชอบงานกี่งานกี่กรมกี่กระทรวงโดยเฉพาะคนทำงานด้านคุณภาพชีวิตของคน

#ถ้าอยากให้เป็นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเค้าถ่ายโอนภารกิจมาวันพรุ่งนี้เลย

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

17 กันยายน 2565

ถ้าอยากรู้ว่า กรมเด็กออกระเบียบมา ให้ท้องถิ่นทำอะไรบ้าง ตามไปอ่าน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ออกระเบียบใหม่ ท้องถิ่นทำเกือบทั้งหมด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.