เงินเบี้ยยังชีพ ที่บัญชีกลางโอนไม่ได้ ทำไงในระบบ

เงินเบี้ยยังชีพ

เงินเบี้ยยังชีพ ที่กรมบัญชีกลางโอนให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเรากรอกเลขบัญชีผิด หรือเลขบัญชีที่แจ้งเรามาผิดเอง หรือบัญชีปิดไปแล้ว (เคสแบบนี้เยอะมาก เนื่องจากผู้มีสิทธิเสียชีวิต ลูกหลานเลยไปปิดบัญชี ทั้งที่เขายังมีสิทธิได้รับเงิน) และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ เราต้องทำยังไงบ้างในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

เพจชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) โพสเฟชบุ๊คในกรณี เงินเบี้ยยังชีพ อย่างนี้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาว่า “ปลายปีงบประมาณ แล้ว แจ้งเพื่อถือปฎิบัติ ครับ”

ข้อ 1 ประเด็นบัญชีผิด บัญชีปิด ไม่ได้กดระงับออกไว้ ลืมยืนยัน วันเดือนปีเกิด ไม่ตรงกับปกครอง บัญชีไม่เคลื่อนไหว บัญชีโดนอายัด หรือเหตุผลต่างๆ ที่ท่านมีปัญหาแล้วกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินให้กับ อปท. ได้

วิธีการคือ ทำเหมือนทุกๆ เดือนที่ผ่านมา ไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วรอกดยืนยันครับ และรอแนวทางจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลางที่เขาจะประชุมกันอาทิตย์หน้าว่าทำอย่างไร

แต่ในเบื้องต้น หากดูตามแนวทางหนังสือที่เคยแจ้งไว้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้ว จะทราบว่า สิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือ กรมบัญชีกลางจะคืนเงินให้ อปท.ทั้งหมด ในบัญชีเงินฝากคลัง อปท. ที่กรมบัญชีกลางได้เปิดไว้ (ตรงระบบ GFMIS) และกรม สถ. จะจัดสรรงบประมาณกลุ่มที่มีปัญหาดังกล่าว กลับมาให้ อปท. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ อปท. เอาไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิต่อไป

ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ต้องจ่ายให้ครบให้หมด ไม่เช่นนั้นเงินจะข้ามปีงบประมาณ ท่านต้องขอทำการตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ( มอบ ผวจ.) ตามระเบียบการเงินข้อ ๔ เพราะว่ามันข้ามปีงบประมาณ

ดังนั้น ข้อแนะนำ ที่ต้องดำเนินการ คือท่านควรจัดทำบันทึก ขอเบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายไปก่อน เดี๋ยวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนคืนมาให้ (แต่ถ้า อปท.ไหน หน่วยเบิกไม่ยอม ท่านก็ต้องรอเบิกสิ้นปีงบประมาณ ทำเอกสารไว้รอครับ) ส่วนคนที่ท่านระงับจ่ายไว้เพราะว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ

ท่านทำผิดไว้ ที่จริงต้องจำหน่ายว่าขาดคุณสมบัติ ก็ต้องรอแนวทางจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าเงินดังกล่าวจะให้ตกเป็นเงินสะสม หรือ ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แต่หลักการทำงานถ้าเงินท่านไม่มีความจำเป็นต้องใช้ท่านต้องคืนอยู่แล้ว) ดังนั้น ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนเงินกลุ่มคนเหล่านี้มา ถ้าคืนต้องคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ ไม่ใช่คืนกรมบัญชีกลาง ครับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ข้อ 2 อีกหนึ่งประเด็น คือ เงินที่ประชาชนไม่ได้มารับเพราะว่าหายไปไหนไม่รู้ หรือไม่มายืนยันบัญชีงบ ๖๓ ท่านได้ระงับการจ่ายไว้ในระบบ เงินตัวนี้ต้องตกเป็นเงินสะสมนะครับ ไม่ต้องส่งคืนกลับไปที่กรมบัญชีกลางนะครับ เพราะว่าเป็นเงินของชาวบ้านที่เขามีสิทธิ กรมบัญชีกลาง ให้ท่านคืนเงินเฉพาะคนที่ไม่มีคุณสมบัติรับเงินเท่านั้น ส่วนชาวบ้านที่ไม่มารับเงิน คุณสมบัติเขาครบ แค่เขาไม่มา่รับเงินเท่านั้นเอง ดังนั้น เงินต้องตกเป็นเงินสะสมเหมือนกัน มาเมื่อไร ค่อยเบิกครับ

ข้อ 3 กรณีท่านรับเงินในระบบอีลาแอสไม่ได้ ให้ไปตรวจเงินในงบประมาณว่าพอไหม ถ้าไม่พอ ให้โอนงบประมาณเพิ่มเติม ให้ครบ ให้พอ ถ้าเขาไม่ให้โอนกองคลังก็รับเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการไม่ได้ เนื่องจากหลาย อปท. มีคนพิการมาเพิ่ม แต่ไม่ได้โอนงบประมาณรอไว้ ท่านต้องแก้ไขโดยด่วน

กรณีข้อที่ 3 บางคนไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันมากนัก แต่ก็บอกไว้ครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจากระบบสารสนเทศ

ที่มา เพจชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.