เช่าบ้านพ่อแม่ตัวเอง ทำได้หรือไม่

เช่าบ้านพ่อแม่ตัวเอง

เช่าบ้านพ่อแม่ตัวเอง ทำได้หรือไม่ – เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผมเปิดดูเฟชบุ๊คเพื่อหาความรู้ในการทำงาน ซึ่งเฟชเหล่านี้มักจะเป็นแบบเพจที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ในการทำงานของท้องถิ่นเราครับ

ไปเห็นในเพจ กรรมกร สีกากี ลงว่า

#กรณีเช่าบ้านพ่อแม่ตัวเอง

1.หนังสือที่ มท 0808.2/7652 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เรื่อง หารือสิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/388 ลงวันที่ 6 มกราคม 2531 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

3.มท 0808.2/ว 2579 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น

และคำโปรยในภาพแรกบอกว่า สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กรณีเบิกค่าเช่าบ้าน วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการ ปปช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กรณีการเบิกค่าเช่าบ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง (ในเพจไม่ได้ปิดนะครับ อยากรู้ตามไปอ่านที่เพจได้เลย)

จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านส่วนใหญ่ เช่าบ้านญาติตัวเองและเบิกค่าเช่าบ้านเต็มอัตราตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล…นั้น…ชี้แจงว่า

การเช่าบ้านและเบิกค่าเช่าบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/7562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554

และแนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง กรณีข้าราชการเบิกค่าเช่าบ้าน โดยเช่าบ้านบิดา มารดา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุกที่ อ 160/2548 และเอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 7/ปีงบประมาณ 2555 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะผู้สังเกตการณ์ จึงตั้งข้อสังเกตเพื่อให้พึงระวังไม่ให้เกิดการทุจริต 2 ประเด็น ได้แก่

1.กรณีการไม่เช่าจริง เป็นเพียงการอาศัยแต่การทำนิติกรรมอำพราง

2.การกำหนดราคาค่าเช่า ต้องมีความเหมาะสม

สำนักงาน ปปข. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แนะนำให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล…นั้น…ประชาสัมพันธ์แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ในเรื่องของค่าเช่าบ้าน ตอนนี้มีประเด็นนี้กันเยอะมากครับ เพราะค่าเช่าบ้านตามสิทธิเบิกได้เยอะมาก จนหลายคนอยากย้าย HA HA

ส่วนมากจะเป็นเหมือนที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้นั่นแหละครับ เอาเอกสารมาทำเรื่องเบิก แต่จริงๆ ไม่ได้ไปอยู่ ที่สำคัญคือ คนตรวจไว้ใจกัน ไม่ออกไปตรวจ ไม่รู้ข้อเท็จจริง โดนกันหมดนะครับแบบนี้

และอีกอย่างคือ ค่าเช่าแพงเกินจริง เข้าใจว่าอยากได้ แต่ต้องดูบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับ เช่น เช่าทาวเฮ้าชั้นเดียวที่อำเภอ ซึ่งคนที่ทำงานอยู่ต่างอำเภอ หรืออำเภอที่ไกลๆ จังหวัดหน่อย ไปเช่าบ้านแล้วเบิกค่าเช่าบ้าน 5,000 ถ้าผมเป็นกรรมการตรวจนี่ ผมไม่ให้นะ เพราะเท่าที่ดูในแต่ละอำเภอมันไม่ค่อยมีบ้านที่เหมาะจะได้ค่าเช่าเท่านี้อ่ะ ให้อย่างมากก็สามพัน…เอ้า

ผมย้ายมา ที่นี่ก็ถามผมนะว่าเบิกค่าเช่าบ้านมั้ย พอผมบอกว่าผมไม่เบิกหรอก เขารู้สึกเสียดาย อยากให้ผมเบิก แต่ว่า เรื่องเบิกค่าเช่าบ้านไม่จริงนี้ทำหลายคนออกจากราชการแล้วนะครับ อย่าทำเป็นเล่นไป

ในเรื่อง เช่าบ้านพ่อแม่ตัวเอง ผมเคยโพสไว้เมื่อนานมาแล้วว่า ที่อุดรธานีมีเคสหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีเช่าบ้านพ่อแม่ตัวเอง บ้านเขาอยู่กาฬสินธุ์เดินทางมาทำงานที่อุดรธานี เลยเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ คลิกเข้าไปอ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

ค่าเช่าบ้าน ชาวท้องถิ่น กรณีเช่าบ้านพ่อตัวเอง สามารถทำได้หรือไม่

ระเบียบค่าเช่าบ้านฉบับที่ 5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.