12 ปีชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

12  ปีชมรมพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  ตรงกับวันที่  3  มีนาคม  2561  พอดิบพอดีครับพี่น้อง

12 ปีชมรมพัฒนาชุมชน

ถ้าใครเคยเข้าไปอ่านวัตถุประสงค์ของการตั้งชมรมในเว็บชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  pattanalocal.com  คงจะทราบว่าประธานชมรมพัฒนาชุมชนฯเข้าไปหาข้อมูลหาความรู้จากชมรมนั้นชมรมนี้แล้วไม่ได้รับความสนใจที่จะตอบคำถามจากผู้ดูแลเว็บไซต์

12 ปีชมรมพัฒนาชุมชน

และแน่นอนว่าการตอบคำถามอาจจะไม่มีความชัดเจน  หรือบางครั้งไม่สามารถตอบได้  เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ใช่นักพัฒนาชุมชนนี่  เขาเลยไม่รู้  ไม่มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งนักพัฒน์  ประธานชมรมฯเลยทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้พวกเรานักพัฒนาชุมชนที่ทำงานอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์

และผมอยากให้ท่านได้อ่านข้อความนั้นอีกครั้ง  ดังนี้

เหตุผลและที่มาของการดำเนินการการจัดตั้งชมรมฯและการจัดทำเว็บไซด์   ก็เริ่มมาจากผมได้เข้าไปในเว็บไซต์ของหลายๆชมรม ซึ่งผู้ที่ก่อตั้งก็มักจะมีชมรมของตำแหน่งของตนเองและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตำแหน่งอื่น ในการตอบคำถามหรือไม่พวกเขาก็อาจจะไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานดังกล่าวก็เป็นได้จึงไม่สามารถตอบคำถามให้กับตำแหน่งอื่น    ซึ่งทุกชมรมก็มีจุดประสงค์เดียวกันทั้งสิ้นคือต้องการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆในตำแหน่งนั้นเท่านั้น   และบางครั้งเราเป็นแค่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตัวเล็กๆจะไปสอบถามแลกเปลี่ยนกับคนที่เขามีระดับสูงกว่าบางครั้งก็มีปัญหา   บุคคลเหล่านั้นไม่ให้ความร่วมมือซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย เพื่อหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ   ประชาสัมพันธ์    และแนวทางการปฏิบัติงาน   ความก้าวหน้า   ให้ทัดเทียมกับตำแหน่งอื่นๆ ได้ แต่ในความคิดส่วนตัวของผม   ผมคิดว่ามีโอกาสน้อยมากที่เพื่อนๆพัฒนาชุมชนจะได้พบปะสนทนาพูดคุยกัน   และปรึกษาปัญหากัน และบางท่านผมคิดว่าคงจะไม่กล้าที่จะบอกกล่าวปัญหาหรือขอความช่วยเหลือจากใคร เพราะวันจันทร์ถึงวันศุกร์พวกเราก็ต้องทำงานบางทีวันเสาร์-อาทิตย์ถ้างานมีเยอะก็ไม่ได้หยุด หรือบางคนก็ไปศึกษาเพิ่มเติม หรือบ้างก็ต้องทำภารกิจอย่างอื่นอีก

ดังนั้นผมเลยมีความคิดว่าให้ทุกคนมาพบปะสนทนา ปรึกษาปัญหาการทำงาน และความก้าวหน้าเพื่อแชร์ความรู้ความสามารถให้แก่กันทางอินเทอร์เน็ตน่าจะมีโอกาสมากกว่า แค่ใช้เวลาวันละนิดเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมาปรึกษาปัญหาความก้าวหน้าหรือต้องการแลกเอกสารกันก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งต่อไป และที่มากไปกว่านั้นตำแหน่งพวกเรามีสายงานจำนวนสามสายงาน คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานแฒนาชุมชนละนักพัฒนาชุมชนและเรายังมีนักสังคมสงเคราะห์อีกที่ทำงานกับเรา จึงเป็นเหตุให้ผมพยายามรวมพวกเราเข้ามาให้ได้มากที่สุดและก็ยังมีความรู้สึกว่าคนที่เริ่มสายงานจาก เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนและมีวุฒิปริญญาตรีและที่อปท.ของท่านมีกรอบอัตรากำลัง ก็น่าจะมีการอบรมเปลี่ยนสายงานเหมือนตำแหน่งอื่นๆบ้างและน่าจะมีการจัดการประชุมหรือสัมมนาเฉพาะตำแหน่งของพวกเราบ้างเช่นการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพัฒนาชุมชน เหมือนอย่างที่ตำแหน่งอื่นๆเขาทำกันและอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาพวกเรามีปัญหาพวกเราไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่รู้เอาระเบียบที่ไหน อ้างอย่างไรแล้วยิ่งตอนนี้ปัญหาเบี้ยยังชีพยังเป็นปัญหาหลักในการทำงานของพวกเราและเวลาทำโครงการเวลาจะเขียนโครงการก็แทบบ้าตายเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี ท้องที่ก็ต้องลงแล้วยังต้องกลับมาทำงานที่สำนักงานเหมือนตำแหน่งอื่นๆด้วย นี่ก็เป็นบางส่วนที่ผมได้จัดตั้งชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ขึ้นมา

และในการดำเนินการจัดตั้งชมรมฯในครั้งนี้ผมไม่มีจิตที่แอบแฝงที่ต้องการแสวงหาเงินจากเพื่อนๆทุกคน ผมทำด้วยใจและเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมฯแต่ประการใด ยกเว้นในอนาคตเราเป็นชมรมใหญ่และต้องมีการใช้งบประมาณ เมื่อถึงเวลานั้นคงต้องมีการเก็บค่าสมาชิกหรือในอนาคตเราอาจจะจัดให้มีการประชุม สัมมนาของตำแหน่งพวกเรา เราจะต้องนำเงินมาลงทะเบียนซึ่งในปัจจุบันเราสามารถเบิกได้อยู่แล้วถ้าหัวหน้าหน่วยงานราชการนั้นอนุญาต

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาในการช่วยเหลือทุกด้านและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซด์นี้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซด์ชมรมพัฒนาชุมชนฯ เว็บนี้จะสามารถช่วยเหลือพวกเราได้เป็นอย่างดีที่สุดในการทำงาน และขอให้พวกเรามีสุขกับการทำงานและมีสุขภาพแข็งแรงทุกคน

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สิบสองปีแล้วครับท่านผู้ชม

12  ปีชมรมพัฒนาชุมชน มีกิจกรรมอะไรมั้ย

เสื้อ 12 ปี ชมรม

หลายท่านถามมาว่า  กิจกรรมสิบสองปีปีชมรมพัฒนาชุมชน  จะจัดที่ไหนอะไรยังไง  เพราะเห็นจัดกิจกรรมมาทุกปีตั้งแต่ครั้ง  10  ปี  หรือ  1  ทศวรรษชมรมพัฒนาชุมชน  แล้วมาต่อที่  11  ปี  เลยอยากรู้ว่าปีนี้จะจัดที่ไหน

ตอบว่า  จัดเหมือนเดิมครับ  คราวนี้เราจัดที่ภาคอีสาน  และแน่นอนว่าถ้าจัดที่ภาคอีสานต้องโฟกัสมาที่จังหวัดอุดรธานี  และเมื่อมาที่อุดรธานีต้องลงไปที่อำเภอเพ็ญครับ  ฮา

12 ปีชมรมพัฒนาชุมชน

โดยปกติ  กิจกรรมที่เราชมรมพัฒนาชุมชนฯจัด  มักจะเน้นไปที่เด็กที่ขาดโอกาสหรือเด็กยากจนครับ  ปีนี้ก็เช่นกัน

เมื่อเราจัดกิจกรรม  เราก็ระดมทุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างพี่ๆสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  นี่แหละครับ  ที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องผู้ด้อยโอกาส  ผ่านการซื้อเสื้อ12ปีชมรมที่เราทำออกมาจำหน่ายให้กับพวกเรา  อ่านรายละเเอียดการสั่งซื้อเสื้อ  12  ปีที่นี่

อีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราทำกันมาตลอดคือ  ใส่เสื้อชมรมแล้วถ่ายภาพ  และนำมาโพสในเฟสในไลน์  เหมือนอย่างที่ท่านเห็นนี้  อย่าลืมติดแฮชแท็ก  #12ปีชมรม  นะครับ

และผมอยากนำความหมายของสัญลักษณ์ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาฝากกันครับ

ฟันเฟือง  หมายถึง   ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาของนักพัฒนาชุมชน

รูปมือสีทอง  หมายถึง นักพัฒนาชุมชนที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนและประเทศ

เชือกวงกลม  หมายถึง ความกลมเกลียว สามัคคีของประชาชน

รูปคนสีแดง-สีน้ำเงิน  หมายถึง ประชาชนคนไทยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขกับการดำเนินชีวิตอย่าถ้วนหน้า

ดอกบัวบาน  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองด้านสวัสดิการ

รวงข้าว  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

หลายท่านที่เคยเห็นตราสัญลักษณ์ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คงจะทราบแล้วว่า เครื่องหมายที่เราเคยเห็นในเสื้อที่เราใส่นั้นหมายความว่าอย่างไร และต่อไปเราสามารถบอกเพื่อนได้แล้วว่าแต่ละภาพที่เราเห็นหมายความว่าอย่างไร ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ เจอกันใหม่ในโพสต่อไป ซึ่งผมจะมาโพสเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบครับ

วัตถุประวงค์ในการจัดตั้งชมรม คือ ผมได้เข้าไปในเว็บไซต์ของหลายๆชมรม ซึ่งผู้ที่ก่อตั้งก็มักจะมีชมรมของตำแหน่งของตนเองและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตำแหน่งอื่น  ในการตอบคำถามหรือไม่พวกเขาก็อาจจะไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานดังกล่าวก็เป็นได้จึงไม่สามารถตอบคำถามให้กับตำแหน่งอื่น    ซึ่งทุกชมรมก็มีจุดประสงค์เดียวกันทั้งสิ้นคือต้องการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆในตำแหน่งนั้นเท่านั้น   และบางครั้งเราเป็นแค่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตัวเล็กๆจะไปสอบถามแลกเปลี่ยนกับคนที่เขามีระดับสูงกว่าบางครั้งก็มีปัญหา   บุคคลเหล่านั้นไม่ให้ความร่วมมือซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย เพื่อหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ   ประชาสัมพันธ์    และแนวทางการปฏิบัติงาน   ความก้าวหน้า   ให้ทัดเทียมกับตำแหน่งอื่นๆ ได้ แต่ในความคิดส่วนตัวของผม   ผมคิดว่ามีโอกาสน้อยมากที่เพื่อนๆพัฒนาชุมชนจะได้พบปะสนทนาพูดคุยกัน   และปรึกษาปัญหากัน และบางท่านผมคิดว่าคงจะไม่กล้าที่จะบอกกล่าวปัญหาหรือขอความช่วยเหลือจากใคร เพราะวันจันทร์ถึงวันศุกร์พวกเราก็ต้องทำงานบางทีวันเสาร์-อาทิตย์ถ้างานมีเยอะก็ไม่ได้หยุด หรือบางคนก็ไปศึกษาเพิ่มเติม หรือบ้างก็ต้องทำภารกิจอย่างอื่นอีก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.