ระเบียบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 52 : กรณีผู้สูงอายุย้ายที่อยู่

ระเบียบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 52

ระเบียบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ปี  52  หรือชื่อเต็ม… Read more »

ค่าเช่าบ้าน ชาวท้องถิ่น กรณีเช่าบ้านพ่อตัวเอง สามารถทำได้หรือไม่

ค่าเช่าบ้าน

ค่าเช่าบ้าน ชาวท้องถิ่น  กรณีเช่าบ้านพ่อของตัวเอง … Read more »

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพตามข้อแนะนำของ สตง.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่เรานักพัฒนาชุมชน  องค์กร… Read more »

ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ครบ 11 ปี

ชมรมพัฒนาชุมชน

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศ… Read more »